Một Phút TOEIC #10–Câu hỏi về Loại từ (Tính từ Secure)

Câu hỏi về Loại từ (Tính từ Secure) Dạng bài Câu hỏi về loại từ [...]

1 Comments

Một Phút TOEIC #9–Câu hỏi về Loại từ & So sánh tính từ (late, latest, later, lateness)

So sánh tính từ là dạng so sánh phổ biến trong tiếng Anh đặc biệt [...]

Giải câu hỏi trạng từ (yet, since, ever, soon)

Giải câu hỏi về Trạng từ (yet, since,ever, soon) đề thi TOEIC ETS 2018 Dạng [...]

Một Phút TOEIC #7–Giải câu hỏi Liên từ (only if, either, both, not only)

Giải câu hỏi Liên từ (only if, either, both, not only) Giải câu hỏi Liên [...]

Một Phút TOEIC #6–Điền tính từ phù hợp (Total, Many, final, empty)

Điền tính từ phù hợp (Total, Many, final, empty) Trong các đề thi Toeic, dạng [...]

[TÂM THƯ GỬI NGƯỜI LẠ ƠI] – NỖI LÒNG TOEIC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Người đi làm không chỉ phải tập trung phát triển chuyên môn mà còn phải [...]

Một Phút TOEIC #5–Câu hỏi bẫy Tính từ sở hữu (Their) trong bộ đề ETS TOEIC Mới

Tính từ sở hữu (Their) trong bộ đề ETS TOEIC Mới Vậy là trong thời [...]

Một Phút TOEIC #4– Giải câu hỏi chứa Trạng từ (Once, Often, Soon, Now)

Giải câu hỏi chứa Trạng từ (Once, Often, Soon, Now) Trạng từ cũng là một [...]

Một Phút TOEIC #3– Liên từ Although, Nevertheless,However, Still

Trong tiếng Anh, liên từ đóng vai trò để kết nối các mệnh đề trong [...]

Một Phút TOEIC #2 – Đại từ nhân xưng & Tính từ sở hữu

Đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu Đại từ nhân xưng và tính [...]