Một Phút TOEIC #8–Giải câu hỏi về Trạng từ (yet, since,ever, soon) đề thi TOEIC ETS 2018

Giải câu hỏi về Trạng từ (yet, since,ever, soon) đề thi TOEIC ETS 2018

Dạng bài kiểm tra thí sinh kiến thức ngữ pháp và trạng từ khá ra thường xuyên trong các đề thi Toeic. Để làm được những dạng đề này, thí sinh cần luyện tập như thế nào? Thầy Qúy -founder của FireEnglish sẽ hướng dẫn các bạn cách làm dạng đề này.

Xem video hướng dẫn cách làm  dưới đây:

Đầu tiên cần xem xét câu hỏi và các đáp án đề cho.

Trong câu hỏi đề thi trên có 4 đáp án như sau:

  1. yet (chưa) →  chỉ dùng cho câu phủ định hoặc câu hỏi
  2. Since(từ khi) → dùng ở thì quá khứ
  3. Ever (đã từng) → Dùng cho thì quá khứ
  4. Soon (sớm) → Dùng cho thì tương lai

Như vậy, sau khi xét nghĩa và loại trừ các đáp án thì D là đáp án đúng.

Dịch nghĩa:
Rạp chiếu phim Belvin sẽ sớm cho phép khách mua vé trên website của nó.

*Từ vựng trong đề:

-Allow S.O to do S.TH: Cho phép Ai làm việc gì đó

-Purchase/ˈpərtʃəs/ (v) mua

Xem thêm video Một phút Toeic tại Đây.

FireEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *