TOEIC Cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Chủ đề cách trị đại từ sở hữu trong kì thi TOEIC

Các bạn chắc cũng biết trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày việc sử dụng [...]

TOEIC Cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Collective noun

Collective Noun (Danh từ tập hợp) là những danh từ dùng để diễn tả một [...]

TOEIC Cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Tiền tố RE

Từ vựng bắt đầu bằng “re-” rất phổ biến trong tiếng Anh cũng như trong [...]

TOEIC Cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Từ vựng prior engagement

Để chinh phục được đề thi TOEIC và đạt target cao như mong muốn, ngoài [...]

TOEIC cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Từ vựng TOEIC – Draw on

Từ vựng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc học tiếng [...]

TOEIC cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Trạng từ chỉ tần suất

Trong từ vựng Tiếng Anh, ngoài các loại từ chính như danh từ, tính từ [...]

TOEIC Cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Cấu trúc ngữ pháp ‘as soon as’

‘As soon as’ là một cấu trúc ngữ pháp rất thường gặp trong Tiếng Anh. [...]

TOEIC Cấp Tốc – Series 1 Phút TOEIC Ngữ pháp – Thì quá khứ hoàn thành

Việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đòi hỏi người học [...]

TOEIC Cấp Tốc – Series 1 Phút TOEIC Ngữ pháp – Câu điều kiện loại 1

Việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đòi hỏi người học [...]

TOEIC Cấp Tốc – Series 1 Phút TOEIC Từ vựng – Từ confiscate

Việc học một ngoại ngữ luôn là một hành trình đầy gian nan đối với [...]