Lê Trần Đình Doãn Trinh xuất sắc đạt 915 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 01 tháng 12 năm 2023 Lần đầu tiên đạt 900+ [...]

Hoàng Thị Minh Thư lớp 1 kèm 1 – GS40 đạt target 700+

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 11 năm 2023 GS40 “chị kế kiểm” chưa [...]

Nguyễn Hoàng Thái lớp Speaking và Writing SW28 đạt 250 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 11 năm 2023 Tuần Tuần này thầy nhận [...]

Trương Vũ Linh Lớp giải đề cấp tốc – CTG340 đạt 700 TOEIC chỉ sau 1 tháng

Tuyên dương học viên tuần 03 tháng 11 năm 2023 Tuần này thầy nhận được [...]

Nguyễn Thị Thu Hương lớp 1 kèm 1 GS37 đạt 565 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 03 tháng 11 năm 2023 Chúc mừng “chị soi chiếu” [...]

Nguyễn Minh Tuấn lớp giải đề cấp tốc CTG348 đạt 630 TOEIC chỉ sau 1 tháng

Tuyên dương học viên tuần 03 tháng 11 năm 20223 Chúc mừng bạn Minh Tuấn   , trước [...]

Trần Gia Nhi lớp Giải đề cấp tốc VIP LĐ50 đạt 725 TOEIC sau 1 tháng ôn tập

Tuyên dương học viên tuần 03 tháng 10 năm 2023 Chúc mừng bạn Gia Nhi, [...]

Lê Thị Phương Lan lớp giải đề cấp tốc VIP LĐ49 + LĐ50 đạt 590 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 02 tháng 10 năm 2023 Tuần này Thầy xin chúc [...]

Nguyễn Hà Lớp K96 full skill 2 kỹ năng đạt 705 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 01 tháng 10 năm 2023 Chúc mừng bạn Nguyễn Hà [...]

Bảo Di lớp k96 full skill 2 kỹ năng đạt 655 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 09 năm 2023 Chúc mừng bạn Bảo Di [...]