Duy Đăng lớp LD66 tăng từ 500+ lên 650 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 05 năm 2024  Tiếng Anh Thầy Qúy lại [...]

Lê Thị Bảo Vy lớp luyện đề TOEIC cấp tốc LD64 đạt 730 TOEIC chỉ sau 1 tháng

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 05 năm 2024 LD64 Sau 1 tháng giải [...]

Hiếu Võ lớp Speaking và Writing _SW30 đạt 300/400 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 03 tháng 05 năm 2024 Tuần này thầy nhận được [...]

Duyên Trương lớp luyện đề TOEIC cấp tốc VIP – LĐ63 đạt 695 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 02 tháng 05 năm 2024 Tuần nay Thầy xin chúc [...]

Nhã Ca lớp luyện đề TOEIC cấp tốc VIP – LĐ62 đạt 645 TOEIC chỉ sau gần 1 tháng

Tuyên dương học viên tuần 01 tháng 05 năm 2024 Chúc mừng Nhã Ca Lớp [...]

Vũ Việt Hoàng lớp luyện đề TOEIC cấp tốc – LD61 đạt 680 điểm TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 03 tháng 04 năm 2024 Tuần này thầy lại tiếp [...]

Hoàng Thị Đồng Tâm lớp TOEIC full 2 kỹ năng – K95 đạt 820 điểm TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 03 tháng 04 năm 2024 Xin chúc mừng bạn Đồng [...]

Quốc Đạt học viên lớp kỹ năng K103 đạt 730 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 02 tháng 04 năm 2024 Từ mức yếu cơ bản, [...]

Kim Ngọc lớp SW28 đạt 320/400 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 01 tháng 04 năm 2024 Chúc mừng Kim Ngọc 320/400 [...]

Trần Nha Hội lớp luyện đề LĐ60 vượt target đạt 760 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 03 năm 2024 Chúc mừng Harry Nha Hội, [...]