Một Phút TOEIC #7–Giải câu hỏi Liên từ (only if, either, both, not only)

Giải câu hỏi Liên từ (only if, either, both, not only)

Giải câu hỏi Liên từ là một dạng bài rất phổ biến trong  đề thi TOEIC. Dạng bài sẽ kiểm tra kiến thức của thí sinh về ngữ pháp câu và cách dùng Liên từ. Hôm nay, hãy cùng FireEnglish giải một câu  đề thi có dạng bài này nhé.

Cùng xem Video sau:

 

Dạng bài kiểm tra kiến thức của thí sinh về ngữ pháp và cách sử dụng liên từ.
Trong câu hỏi đề thi, có thể thấy 4 đáp án như sau : only if, either, not only và both.

Theo ngữ pháp, ta có thể nhận thấy các cụm liên từ thường đi với 1 liên từ như sau:
(A) only if S+V+O, V(auxiliary V) + S +V (main V) => Cấu trúc đảo ngữ
(B) either…or….
( C ) both ….and….

(D) not only…. but also….

Như vậy, đáp án phù hợp nhất trong trường hợp này là C.

*Từ vựng trong câu:

-Offer /ˈɔfər/ (v) đưa ra bán , chào bán

-Service /ˈsərvəs/ (n)dịch vụ

-Tax preparation /tæks  ˌprɛpəˈreɪʃn/ (n) chuẩn bị thuế

-Financial management /fəˈnænʃl   ˈmænɪdʒmənt/ quản trị tài chính

-Consultation /ˌkɑnslˈteɪʃn/ (n) sự tư vấn, sự cố vấn

 

Xem thêm nhiều Video Một phút Toeic tại Đây.

FireEnglish

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

  • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
  • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 28.05.2024 đến 06.07.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 24.05.2024 đến 26.06.2024.

  • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
  • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
  • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *