Một Phút TOEIC #9–Câu hỏi về Loại từ & So sánh tính từ (late, latest, later, lateness)

Từ loại tiếng anh
Từ loại tiếng anh

Câu hỏi về Loại từ & So sánh tính từ (late, latest, later, lateness)

Các câu hỏi về Loại từ & so sánh tính từ rất thường xuyên được người ra đề”yêu thích” . Do đó, nếu thí sinh nắm vững kiến thức về dạng đề này sẽ có được phương pháp làm bài phù hợp và đạt điểm cao trong thi TOEIC. Cùng FireEnglish tìm hiểu cách làm dạng đề này nhé 🙂 

 

Dạng bài kiểm tra kiến thức của thí sinh về Loại từ & Dạng so sánh tính từ.

Đối với dạng này, thí sinh nên đọc trước các đáp án và xem qua các từ xung quanh ô trống, chú ý các dấu hiệu nhận biết về so sánh hơn/ so sánh nhất .

Mẹo làm bài:

Nhận thấy kế bên ô trống có từ “Than” là dấu hiệu của so sánh hơn , đối chiếu đáp án → Later là đáp án phù hợp  nhất.

Dịch nghĩa

Bởi vì một vài thành viên trong Ủy ban (hoặc Hội đồng)  trễ hạn, nên báo cáo kế toán này sẽ được thảo luận trễ hơn so với thời gian dự kiến trong cuộc họp hôm nay.

*Từ vựng:

-several /ˈsɛvrəl/ một vài, một số

-committee /kəˈmɪt̮i/(n) Hội đồng/ Uỷ ban

– delay/dɪˈleɪ/ (n) dời lại, hoãn lại

-accounting report /əˈkaʊntɪŋ rɪˈpɔrt/ báo cáo kế toán

Xem thêm video Một phút TOEIC tại Đây.

FireEnglish

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *