Một Phút TOEIC #10–Câu hỏi về Loại từ (Tính từ Secure)

Từ loại tiếng anh

Câu hỏi về Loại từ (Tính từ Secure)

Dạng bài Câu hỏi về loại từ nằm trong Part 5 đề ETS 2018. Đây là dạng bài kiểm tra kiến thức của thí sinh về Loại từ. Vậy cách giải dạng đề này như thế nào ? Cùng FireEnglish xem cách giải ngay bên dưới nhé !

Cách giải dạng đề này như sau:

+Trước hết , thí sinh cần nhìn vào 4 đáp án và nhìn vào câu hỏi  để xác định dạng bài và Loại từ phù hợp cần điền vào chỗ trống.

+Sau đó, thí sinh cần nhìn vào đáp án, dùng kiến thức ngữ pháp và phương pháp loại trừ để tìm đáp án phù hợp.

Trong video bên dưới , cách giải như sau:

+Sau khi đọc qua câu hỏi, xác định chỗ trống cần 1 Tính từ (Vì “ a…..way” là một  cụm danh từ)

+Tiếp tục xét 4 đáp án, loại được (B) securely vì đây là hình thức trạng từ và (D) secures vì đây là hình thức động từ

+Xét tiếp đáp án  (C )Securest , đây là hình thức so sánh nhất của tính từ ->> loại (vì so sánh nhất sẽ đi với mạo từ The)

+Sau khi loại trừ, đáp án phù hợp nhất là (A) Secure (đây là hình thức tính từ)

*Từ vựng:

Invoice/ˈɪnvɔɪs/ (n) hóa đơn

Xem thêm các Video Một phút Toeic tại Đây.

One thought on “Một Phút TOEIC #10–Câu hỏi về Loại từ (Tính từ Secure)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *