Bài tập điền câu trong đề TOEIC mới: dễ hay khó?

Bài tập chọn cả câu để điền vào chỗ trống của đề TOEIC mới thoạt [...]

Luyện nghe TOEIC max điểm (update định dạng đề TOEIC mới)

Bí quyết luyện bài nghe TOEIC chính là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ [...]

Mẹo thi TOEIC trị bài 3 đoạn văn trong Part 7 TOEIC mới

Với format mới trong đề thi TOEIC mới thì thời gian thi là 75 phút [...]

Vạch mặt bẫy trong ôn thi TOEIC và cách xử lý từ A đến Z

Thầy thấy lạ khủng khiếp. TOEIC là một kỳ thi, một kỳ kiểm tra năng [...]

4 Comments

Brian Tracy: 12 học phần quản lý thời gian hiệu quả

Hãy giành ra 1 phút để suy nghĩ và trả lời câu hỏi này? Hầu [...]