Từ vựng TOEIC: Từ vựng về truyền thông phổ biến

từ vựng về truyền thông

 Khi ôn luyện cho các kì thi năng lực tiếng Anh, đặc biệt là kì thi TOEIC, người học thường xuyên bắt gặp những từ vựng về truyền thông. Trong bài viết này, FireEnglish sẽ cung cấp cho các bạn những từ vựng TOEIC về chủ đề truyền thông phổ biến.

Từ vựng về truyền thông

Truyền thông là một chủ đề khá phổ biến trong kì thi TOEIC. Hãy cùng FireEnglish điểm qua một số từ vựng thông dụng nhé.

 1. Leave a message /liːv ə ˈmɛsɪʤ/ (v): để lại lời nhắn
 2. Mail /meɪl/ (n): thư
 3. Post /pəʊst/ (v): gửi thư
 4. Mailbox /ˈmeɪlbɒks/ (n): hòm thư
 5. Postal service /ˈpəʊstəl ˈsɜːvɪs/ (n): dịch vụ bưu chính
 6. Subscribe /səbˈskraɪb/ (v): đặt mua, đăng kí
 7. Subscription /səbˈskrɪpʃən/ (n): sự đặt mua, sự đăng kí
 8. Newsstand /ˈnjuːzstænd/ (n): quầy báo
 9. Rack /ræk/ (n): giá (để đồ)
 10. Bulletin board /ˈbʊlɪtɪn bɔːd/ (n): bảng tin
 11. Interpreter /ɪnˈtɜːprɪtə/ (n): phiên dịch viên
 12. technical support /ˈtɛknɪkəl səˈpɔːt/ (n): hỗ trợ kỹ thuật
 13. channel /ˈʧænl/ (n): kênh
 14. Network /ˈnɛtwɜːk/ (n): mạng lưới, hệ thống
 15. Medium /ˈmiːdiəm/ (n): phương tiện truyền thông
 16. Payphone /ˈpeɪfəʊn/ (n): điện thoại công cộng (=public phone)
 17. Dial /ˈdaɪəl/ (v): quay số
 18. Put through /pʊt θruː/ (v): nối máy
 19. Busy signal /ˈbɪzi ˈsɪgnl/ (n): tín hiệu máy bận
 20. Text message /tɛkst ˈmɛsɪʤ/ (n): tin nhắn văn bản
 21. Voice message /vɔɪs ˈmɛsɪʤ/ (n): tin nhắn thoại
 22. Communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ (v): trao đổi, giao tiếp
 23. Communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/ (n): sự trao đổi, sự giao tiếp
 24. Communicator /kəˈmjuːnɪkeɪtə/ (n): người tham gia giao tiếp
 25. Communicative /kəˈmjuːnɪkətɪv/ (adj): thuộc về giao tiếp
 26. Person-to-person /ˈpɜːsn-tuː-ˈpɜːsn/ : trực tiếp
 27. Advert /ədˈvɜːt/ (n): quảng cáo
 28. Cable /ˈkeɪbl/ (n): truyền hình cáp
 29. Correspondent /ˌkɒrɪsˈpɒndənt/ (n): phóng viên
 30. Editor /ˈɛdɪtə/ (n): biên tập viên
 31. Journalist /ˈʤɜːnəlɪst/ (n): nhà báo
 32. Paparazzi /ˌpæp(ə)ˈrætsi/ (n): những tay săn ảnh
 33. Production /prəˈdʌkʃən/ (n): hãng sản xuất, hãng phim
 34. Section /ˈsɛkʃən/ (n): mục trên báo
 35. Subtitle /ˈsʌbˌtaɪtl/ (n): phụ đề ngôn ngữ
 36. Tabloid /ˈtæblɔɪd/ (n): báo khổ nhỏ
 37. Headline /ˈhɛdlaɪn/ (n): tin chính, nổi bật
 38. Distortion /dɪsˈtɔːʃən/ (n): sự bóp méo
 39. Columnist /ˈkɒləmnɪst/ (n): người chuyên trách một chuyên mục báo
 40. Cameraman /ˈkæmərəmæn/ (n): người quay phim

Những câu ví dụ từ vựng về truyền thông

những câu vi dụ từ vựng về truyền thông
những câu vi dụ từ vựng về truyền thông

Các bạn hãy cùng FireEnglish học từ vựng TOEIC về chủ đề này này qua các câu ví dụ bên dưới nhé.

There is a payphone in the corner of the street.

(Có một cái bốt điện thoại ở góc đường)

My sister was finally able to communicate his thoughts in English.

(Em gái của tôi cuối cùng đã giao tiếp được bằng tiếng Anh)

My brother wants to become a journalist when he grows up

(Em trai tôi muốn trở thành một nhà báo khi nó lớn lên)

My teacher prefers speaking person-to-person.

(Giáo viên của tôi thích gặp mặt trực tiếp hơn)

On the other side, there is an advert for the sale of shirts.

(Bên kia đường là quảng cáo bán áo)

Bên trên là những từ vựng về truyền thông thông dụng và những câu ví dụ liên quan đến từ vựng tiếng Anh về chủ đề này. FireEnglish mong là sau bài viết này, các bạn sẽ xây dựng cho mình một lộ trình ôn luyện từ vựng tiếng Anh về truyền thông hiệu quả và vững vàng hơn trong kì thi TOEIC nhé.

Nhân đây, FireEnglish xin giới thiệu với các bạn khóa học TOEIC online đầu ra 750 do thầy Quý đứng lớp. Cùng với cách chỉ dạy tận tình của thầy và sự hỗ trợ của các bạn trợ giảng nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm, khóa học này đảm bảo trang bị cho các bạn những kiến thức cần thiết để đạt điểm cao kì thi TOEIC. Hơn nữa, khóa học đang có voucher giảm 40% cho bạn nào đăng kí nhanh nhất. Số lượng voucher có hạn nên các bạn nhanh tay đăng ký nhé.

XEM LỊCH KHAI GIẢNG VÀ NHẬN MÃ GIẢM HỌC PHÍ 40%

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

 • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
 • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 06.06.2024 đến 16.07.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 03.06.2024 đến 05.07.2024.

 • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
 • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
 • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *