Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật trong bài thi TOEIC

từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Khi ôn luyện cho các kì thi năng lực tiếng Anh, đặc biệt là kì thi TOEIC, người học thường xuyên bắt gặp những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật. Trong bài viết này, FireEnglish sẽ cung cấp cho các bạn những từ vựng ngành luật thông dụng.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Luật luôn là một chủ đề “khó nhằn” trong tiếng Anh. FireEnglish đã tổng hợp từ vựng ngành luật thông dụng tiếng Anh để hỗ trợ các bạn trong quá trình chinh phục điểm cao TOEIC.

 1. Arrest /əˈrɛst/ (v): bắt giữ 
 2. Accountable /əˈkaʊntəbl/ (adj): có trách nhiệm
 3. Accredited /əˈkrɛdɪtɪd/ (v): ủy quyền, bổ nhiệm
 4. Acquit /əˈkwɪt/ (v): xử trắng án, tuyên bố vô tội
 5. Argument /ˈɑːgjʊmənt/ (n): Sự lập luận, lý lẽ
 6. Argument against /ˈɑːgjʊmənt əˈgɛnst/ (n): Lý lẽ phản đối ( someone’s argument ) 
 7. Argument for /ˈɑːgjʊmənt fɔː/ (n): Lý lẽ tán thành
 8. Be convicted of /biː kənˈvɪktɪd ɒv/ (v): bị kết tội 
 9. Bring into account /brɪŋ ˈɪntuː əˈkaʊnt/ (v): truy cứu trách nhiệm
 10. Commit /kəˈmɪt/ (v): phạm (tội, lỗi). Phạm tội 
 11.  Crime /kraɪm/ (n): tội phạm 
 12. Client /ˈklaɪənt/ (n): thân chủ 
 13. Civil law /ˈsɪvl lɔː/ (n): Luật dân sự
 14.  Child molesters /ʧaɪld məʊˈlɛstəz/ (n): Kẻ quấy rối trẻ em 
 15. Damages /ˈdæmɪʤɪz/ (n): Khoản đền bù thiệt hại 
 16. Defendant /dɪˈfɛndənt/ (n): bị cáo. 
 17. Depot /ˈdɛpəʊ/ (n): kẻ bạo quyền 
 18. Detail /ˈdiːteɪl/ (n): chi tiết 
 19. Independent /ˌɪndɪˈpɛndənt/ (adj): Độc lập
 20. Deal (with) /diːl (wɪð)/ (v): giải quyết, xử lý. 
 21. Dispute /dɪsˈpjuːt/ (v): tranh chấp, tranh luận 
 22. Deposition /ˌdɛpəˈzɪʃən/ (n): Lời khai
 23. Election Office /ɪˈlɛkʃən ˈɒfɪs/ (n): Văn phòng bầu cử 
 24. Fine/ faɪn/ (v): phạt tiền 
 25. Insurance Consultant /ɪnˈʃʊərəns kənˈsʌltənt/ (n): Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm
 26. Law School President /lɔː skuːl ˈprɛzɪdənt/ (n): Khoa Trưởng Trường Luật 
 27. Lawyer /ˈlɔːjə/ (n): Luật Sư
 28.  Party /’pɑ:ti/ (n): Đảng
 29. Political party /pəˈlɪtɪkəl ˈpɑːti/ (n): đảng phái chính trị
 30. Mental health /ˈmɛntl hɛlθ/ (n): Sức khỏe tâm thần  
 31. Opinion of the court /əˈpɪnjən ɒv ðə kɔːt/ (n): Ý kiến của tòa án 
 32. Oral argument /ˈɔːrəl ˈɑːgjʊmənt/ (n): Tranh luận miệng
 33. Senate /ˈsɛnɪt/ (n): Thượng Viện 
 34. Shoplifters /ˈʃɒpˌlɪftəz/ (n): Kẻ ăn cắp vặt ở cửa hàng 
 35. Supervisor /ˈsjuːpəvaɪzə/ (n): Giám sát viên 
 36. United States Senator /jʊˈnaɪtɪd steɪts ˈsɛnətə/ (n): Thượng nghị sĩ liên bang 
 37. Warrant /ˈwɒrənt/ (adj) trát
 38. Plaintiff /’pleintif/ (n): Nguyên đơn
 39. act of legislation /ækt ɒv ˌlɛʤɪsˈleɪʃən/ (n): sắc luật
 40. arraignment /əˈreɪnmənt/ (n): sự luận tội

những câu ví dụ về từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Những câu ví dụ về từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

 • Tell me the reason why she was arrested (Cho tôi biết lí do vì sao cô ấy bị bắt giữ)
 • Because of insufficient evidence, he is acquitted. (Vì bằng chứng không đủ mạnh, anh ấy được tha bổng)
 • She was convicted of murdering her husband. (Cô ấy bị buộc tội sát hại chồng mình)
 • Parents should teach their children ways to cope with child molesters. (Phụ huynh nên dạy cho con họ cách đối phó với những kẻ quấy rối trẻ em)
 • The brothers are in dispute about their mother’s house. (Những người anh em đang tranh giành ngôi nhà của mẹ họ)

Bên trên là những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thông dụng và những câu ví dụ liên quan đến những từ vựng ngành luật. FireEnglish mong là sau khi đọc xong bài viết này, các bạn sẽ xây dựng cho mình một quá trình ôn luyện từ vựng tiếng Anh ngành luật hiệu quả để vững vàng hơn trong kì thi TOEIC nhé.

Nhân đây, FireEnglish xin giới thiệu với các bạn khóa học TOEIC online đầu ra 750 do thầy Quý đứng lớp. Cùng với cách chỉ dạy tận tình của thầy và sự hỗ trợ của các bạn trợ giảng nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm, khóa học này đảm bảo trang bị cho các bạn những kiến thức cần thiết để đạt điểm cao kì thi TOEIC. Hơn nữa, khóa học đang có voucher giảm 40% cho bạn nào đăng kí nhanh nhất. Số lượng voucher có hạn nên các bạn nhanh tay đăng ký nhé.

XEM LỊCH KHAI GIẢNG VÀ NHẬN MÃ GIẢM HỌC PHÍ 40%

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

 • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
 • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 28.05.2024 đến 06.07.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 24.05.2024 đến 26.06.2024.

 • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
 • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
 • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *