Ngữ pháp TOEIC: Hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và phân từ hoàn thành

Trong ngữ pháp tiếng Anh, các dạng phân từ của động từ luôn gây ra [...]

2 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Câu giả định

Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng [...]

Ngữ pháp TOEIC: Các dạng của động từ

Một trong những vấn đề đau đầu nhất mọi người gặp phải khi làm bài [...]

1 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Tính từ và trạng từ

Việc hiểu rõ chức năng của từng loại từ trong câu là điều vô cùng [...]

Ngữ pháp TOEIC: Thì hiện tại hoàn thành và Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì Hiện tại hoàn thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn là hai [...]

Ngữ pháp TOEIC: Thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn, 2 thì căn bản nhất [...]

Ngữ pháp TOEIC: Rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút gọn  mệnh đề quan hệ là một chủ điểm ngữ pháp rất thú vị [...]

1 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ cập nhật 2022

Như các bạn đã biết, điểm mấu chốt để bất kì câu văn nào có [...]

2 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Liên từ trong tiếng Anh

Liên từ trong tiếng Anh (Conjunction) có nhiệm vụ chính là liên kết các từ, cụm [...]

1 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Mạo từ

Mạo từ (Articles) là một trong các Determiners trong Tiếng Anh đứng trước Danh từ [...]