Ngữ pháp TOEIC: Tính từ và trạng từ

Ngữ pháp TOEIC: Tính từ và trạng từ

Việc hiểu rõ chức năng của từng loại từ trong câu là điều vô cùng quan trọng để có thể nói đúng và viết chuẩn tiếng Anh. Trong đó, tính từ và trạng từ luôn là từ loại đánh đố thí sinh vì những “biến hóa khôn lường” của chúng. Bài viết sau sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về 2 loại từ này và cách áp dụng trong các bài tập cập năm 2021 dưới đây. 

1. Cách dùng tính từ và trạng từ trong tiếng anh

Vị trí của tính từ và trạng từ thường gặp trong một câu: Trạng từ đứng trước tính từ, hoặc có thể đứng trước một trạng từ khác. Để hiểu kĩ hơn, cùng phân tích mỗi loại một cách chi tiết hơn dưới đây nhé. 

Tính từ (Adjectives)

tính từ
Tính từ trong tiếng anh

Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của một người hoặc vật. Nó bổ nghĩa cho danh từ, đại từ hoặc liên động từ (linking verb). Nó trả lời cho câu hỏi What kind?. Tính từ luôn đứng trước danh từ được bổ nghĩa: This is my lovely daughter.

Trừ trường hợpgalore (nhiều, phong phú, dồi dào) và general trong tên các cơ quan, các chức vụ lớn là hai tính từ đứng sau danh từ được bổ nghĩa:

Ví dụ:

 • There were people galore in her birthday party. (Có rất nhiều người trong bữa tiệc mừng sinh nhật của cô ấy.)
 • UN Secretary General (Tổng thư ký Liên hợp quốc).

Tính từ đứng sau các đại từ phiếm chỉ (something, anything, anybody…)

Ví dụ:

 • It’s something beautiful. (Thứ gì đẹp thế)
 • She is somebody quite talkative. (Cô ấy là người khá hoạt ngôn)

Tính từ được chia làm 2 loại là tính từ mô tả (Descriptive adjective) và tính từ giới hạn (Limiting adjective). Tính từ mô tả là các tính từ chỉ màu sắc, kích cỡ, chất lượng của một vật hay người. Tính từ giới hạn là tính từ chỉ số lượng, khoảng cách, tính chất sở hữu, … Tính từ không thay đổi theo ngôi và số của danh từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp của these”those”.

TÍNH TỪ MÔ TẢ

TÍNH TỪ GIỚI HẠN

beautiful

large

red

interesting

important

colorful

one, two

first, second

my, your, his

this, that, these, those

few, many, much

số đếm

số thứ tự

tính chất sở hữu

đại từ chỉ định

số lượng

Khi tính từ mô tả bổ nghĩa cho một danh từ đếm được số ít, nó thường có mạo từ”a, an” hoặc “the” đứng trước như:  a great party, an exciting adventure,  the pink pillow .

Tính từ đi trước danh từ nhưng đi sau liên từ . Tính từ chỉ bổ nghĩa cho danh từ, đại từ và liên từ.

Nếu trong một cụm từ có nhiều tính từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ thì thứ tự các tính từ sẽ như sau: tính từ sở hữu hoặc mạo từ, opinion (ý kiến), size (kích cỡ), age (tuổi tác), shape (hình dáng), color (màu sắc), origin (nguồn gốc), material (chất liệu), purpose (mục đích). Chú ý rằng tính từ sở hữu (my, your, our…) hoặc mạo từ (a, an, the) nếu có thì luôn đi trước các tính từ khác. Nếu đã dùng mạo từ thì không dùng tính từ sở hữu và ngược lại.

Ví dụ về thứ tự sắp xếp các tính từ:

 • A smart young Italian girl (Một cô gái người Ý trẻ thông minh)
 • The small round plastic bowl (Một cái bát bằng nhựa tròn to
 • My huge blue sleeping bag (Cái túi ngủ màu xanh rất to của tôi)

art/poss

opinion

size

age

shape

color

origin

material

purpose

noun

a

smart

 

young

   

Italian

   

girl

the

 

small

 

round

   

plastic

 

bowl

my

 

huge

   

blue

   

sleeping

bag

Trạng từ (Adverb)

trạng từ
Trạng từ trong tiếng anh

Trạng từ (phó từ) bổ nghĩa cho động từ, cho một tính từ hoặc cho một phó từ khác. Nó trả lời cho câu hỏi How?

Ví dụ:

 • You don’t play basketball very well. (How well do I play?)
 • Jessi ate too much. (How much did Jessi eat?)
 • She cooks very well. (How was she doing her exam ?)
 • Henry is running fastly. (How is Henry running?)

Thông thường, các tính từ mô tả có thể biến đổi thành phó từ bằng cách thêm đuôi-ly vào tính từ.

Ví dụ:  She is a careless driver. She always drives carelessly.

TÍNH TỪ

PHÓ TỪ

bright

careful

quiet

brightly

carefully

quietly

Tuy nhiên, có một số tính từ không theo quy tắc trên:

*  Một số tính từ đặc biệt: good => well; hard => hard; fast => fast; …

Ví dụ:

 • You are a good artist. You draw very well.

Một số tính từ cũng có tận cùng là đuôi ly (lovely, friendly) nên để thay thế cho phó từ của các tính từ này, người ta dùng: in a/ an + Adj + way/ manner.

Ví dụ:

 • Johnny is a friendly man. He behaved me in a friendly way.

Các từ sau cũng là phó từ: so, very, almost, soon, often, fast, rather, well, there, too. Các phó từ được chia làm 6 loại sau:

ADVERB OF

Trạng ngữ

EXAMPLE

Ví dụ

TELL US

Ý nghĩa

Manner (cách thức)

happily, bitterly

how something happens

Degree (mức độ)

totally, completely

how much ST happens, often go with an adjective

Frequency (tần suất)

never, often

how often ST happens

Time (thời gian)

recently, just

when things happen

Place (nơi chốn)

here, there

where things happen

Disjunctive (quan điểm)

hopefully, frankly

opinion about things happen

Các phó từ thường đóng vai trò trạng ngữ  trong câu. Ngoài ra các ngữ giới từ cũng đóng vai trò trạng ngữ như phó từ, chúng bao gồm một giới từ mở đầu và danh từ đi sau để chỉ: địa điểm (at home), thời gian (at 5 pm), phương tiện (by train), tình huống, hành động. Các cụm từ này đều có chức năng và cách sử dụng như phó từ, cũng có thể coi là phó từ.

Về thứ tự, các phó từ cùng bổ nghĩa cho một động từ thường xuất hiện theo thứ tự: manner, place, time. Nói chung, phó từ chỉ cách thức của hành động (manner – cho biết hành động diễn ra như thế nào) thường liên hệ chặt chẽ hơn với động từ so với phó từ chỉ địa điểm (place) và phó từ chỉ địa điểm lại liên kết với động từ chặt chẽ hơn phó từ chỉ thời gian (time).

Ví dụ: The young lady has been waiting patiently at the restaurant for hours.

Về vị trí, các phó từ hầu như có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào trong câu: cuối câu, đầu câu, trước động từ chính, sau trợ động từ nhưng cũng vì thế, nó là vấn đề khá phức tạp. Vị trí của phó từ có thể làm thay đổi phần nào ý nghĩa của câu.

Nên xem: Hướng dẫn tự ôn TOEIC cấp tốc tại nhà từ A đến Z

2. Dấu hiệu nhận biết tính từ và trạng từ

Việc xác định đuôi tính từ (hay trạng từ) đóng một vai trò quan trọng. Biết được vị trí của tính từ hay trạng từ giúp trả lời được các câu hỏi.

Dấu hiệu nhận biết tính từ

 • Tận cùng là“able”: comparable, comfortable, capable, considerable

Ví dụ: (Ex): They are capable of buying that house.

 • Tận cùng là“ible”: responsible, possible, flexible

Ex: His schedule is very flexible.

 • Tận cùng là“ous”: dangerous, humorous, notorious, poisonous

Ex: That is the most dangerous woman I’ve ever met.

 • Tận cùng là“ive”: attractive, decisive

Ex: He is a decisive person.

 • Tận cùng là“ent”: confident, dependent, different

Ex: You are too different from us.

 • Tận cùng là“ful”: careful, harmful, beautiful

Ex: Chloe is the most beautiful woman I know.

 • Tận cùng là“less”: careless, harmless

Ex: He is fired because of his careless attitude to the monetary issue

 • Tận cùng là“ant”: important

Ex: Unemployment is the important interest of the whole company

 • Tận cùng“ic”: economic, specific, toxic

Ex: Let’s highlight the specific main point in your essay.

 • Tận cùng là“ly”: friendly, lovely, costly

Ex: That kind of technology can be very costly.

 • Tận cùng là“y”: rainy, sunny, muddy (đầy bùn), windy…

Ex: I like rainy weather.

 • Tận cùng là“al”: economical (tiết kiệm), historical, physical…

Ex: Instead of driving to work, he has found out a more economical way to save money.

 • Tận cùng là“ing”: interesting, exciting, moving = touching (cảm động)

Ex: That was such a moving film.

 • Tận cùng là“ed”: excited, interested, tired, surprised…

Ex: I’m really interested in watching her art.

Dấu hiệu nhận biết Trạng từ

Trạng từ kết cấu khá đơn giản:

Adv= Adj+ly: wonderfully, beautifully, carelessly…

Ex: You draws very beautifully.

3. Bài tập ôn luyện

Để giúp các bạn hiểu thêm về phần ngữ pháp TOEIC: Tính từ và trạng từ này, sau đây là phần bài tập, các bạn có thể tải về máy để ôn luyện thêm nhé.

Tải bài tập về máy: https://drive.google.com/open?id=1HwRPLzwRP9dc-YUOQVSCO3FKqQvu3zXsJq5dWtKFE8U

Trên đây là tổng hợp các lý thuyết về tính từ và trạng từ, giúp các bạn có thể tham khảo và ôn luyện ngữ pháp TOEIC để làm bài thật chính xác. Nếu như bạn nào vẫn chưa nắm rõ về cách dùng của tính từ và trạng từ, thì có thể tham gia vào lớp học TOEIC Online của tiếng anh thầy Quý 980 sẽ giảng dạy và hướng dẫn bạn một cách cụ thể và chi tiết hơn nhé.

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

 • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
 • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 16.07.2024 đến 22.08.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 12.07.2024 đến 19.08.2024.

 • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
 • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
 • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *