Series học từ vựng Toeic – Bài 3: KINH DOANH (Phần 3)

từ vựng toeic trong kinh doanh

Đây đã là phần cuối của bài 3 với chủ đề Kinh doanh rồi nè, nhất định phải học hết các từ vựng trong bài này nhé vì 90% các từ vựng trong bài này đều sẽ được ra thi nên để không bị mất điểm oan thì cách tốt nhất là đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc nha

Bài 3 –  phần 1

Bài 3 –  phần 2

1. Accurate (adj): chính xác

-> Accurately (adv): một cách chính xác

-> Accuracy (n): sự chính xác

=> We will need accurate price before delivering the product

2. Essentially (adv): về cơ bản, về bản chất

-> Essential (adj): thiết yếu

-> Essence(n): bản chất

=> It is essential that our prices remain competitive

3. Estimate (n): sự đánh giá, sự ước lượng

-> Estimate (v): đánh giá, ước lượng

-> Estimation (n):sự đánh giá

=> Can you give us an estimate of the delivery time?

4. Integral (adj): không thể thiếu

-> Integral (adv): một phần không thể thiếu

-> Integrate (v): hội nhập

-> Integration (n): sự hội nhập, sự liên hợp

=> Cooperation is integral to the success of the program

từ vựng toeic trong kinh doanh

5. Merchandise (n): hàng hóa

-> Merchandising (n): thúc đẩy bán hàng

=> This store has a wide selection of merchandise for buy

Các từ vựng cần lưu ý

 • Board of directors:  Ban giám đốc
 • CEO = Chief Executive Officer:  Giám đốc điều hành
 • Board meeting:  Cuộc họp ban giám đốc
 • Conference:  Hội thảo
 • Agenda:  Chương trình nghị sự
 • The minutes:  Biên bản cuộc họp
 • business partner:  đối tác kinh doanh
 • The economic crisis:  Cuộc khủng hoảng kinh tế
 • Payday:  Ngày trả lương
 • Copyright:  Bản quyền
 • License:  Giấy chứng nhận; Giấy phép, cấp phép

Học TOEIC là cả một quá trình, ít nhất cũng phải kéo dài trong 3 tháng và bạn không thể để đến sát ngày thi mới lo học đâu. Muốn đạt được số điểm mong muốn thì mỗi ngày hãy dành khoảng 30 phút ra để học từ vựng đi nhé

XEM LỊCH KHAI GIẢNG VÀ NHẬN NGAY MÃ GIẢM HỌC PHÍ 40%

Học TOEIC Online
Học TOEIC Online

——————————————————————————–

**Xem thêm**

Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://tienganhthayquy.com/luyende
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://tienganhthayquy.com/yourtoeic750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *