Series học từ vựng Toeic – Bài 3: KINH DOANH (Phần 3)

từ vựng toeic trong kinh doanh

Đây đã là phần cuối của bài 3 với chủ đề Kinh doanh rồi nè, nhất định phải học hết các từ vựng trong bài này nhé vì 90% các từ vựng trong bài này đều sẽ được ra thi nên để không bị mất điểm oan thì cách tốt nhất là đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc nha

Bài 3 –  phần 1

Bài 3 –  phần 2

1. Accurate (adj): chính xác

-> Accurately (adv): một cách chính xác

-> Accuracy (n): sự chính xác

=> We will need accurate price before delivering the product

2. Essentially (adv): về cơ bản, về bản chất

-> Essential (adj): thiết yếu

-> Essence(n): bản chất

=> It is essential that our prices remain competitive

3. Estimate (n): sự đánh giá, sự ước lượng

-> Estimate (v): đánh giá, ước lượng

-> Estimation (n):sự đánh giá

=> Can you give us an estimate of the delivery time?

4. Integral (adj): không thể thiếu

-> Integral (adv): một phần không thể thiếu

-> Integrate (v): hội nhập

-> Integration (n): sự hội nhập, sự liên hợp

=> Cooperation is integral to the success of the program

từ vựng toeic trong kinh doanh

5. Merchandise (n): hàng hóa

-> Merchandising (n): thúc đẩy bán hàng

=> This store has a wide selection of merchandise for buy

Các từ vựng cần lưu ý

 • Board of directors:  Ban giám đốc
 • CEO = Chief Executive Officer:  Giám đốc điều hành
 • Board meeting:  Cuộc họp ban giám đốc
 • Conference:  Hội thảo
 • Agenda:  Chương trình nghị sự
 • The minutes:  Biên bản cuộc họp
 • business partner:  đối tác kinh doanh
 • The economic crisis:  Cuộc khủng hoảng kinh tế
 • Payday:  Ngày trả lương
 • Copyright:  Bản quyền
 • License:  Giấy chứng nhận; Giấy phép, cấp phép

Học TOEIC là cả một quá trình, ít nhất cũng phải kéo dài trong 3 tháng và bạn không thể để đến sát ngày thi mới lo học đâu. Muốn đạt được số điểm mong muốn thì mỗi ngày hãy dành khoảng 30 phút ra để học từ vựng đi nhé!

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

 • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
 • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 28.05.2024 đến 06.07.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 24.05.2024 đến 26.06.2024.

 • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
 • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
 • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *