Series học từ vựng Toeic – Bài 3: KINH DOANH (Phần 2)

từ vựng toeic trong kinh doanh

Mọi người đã thuộc từ vựng phần 1 của bài này chưa nè! Bạn nào bị miss có thể xem lại tại đây nhé

Sau khi đã thuộc từ vựng bài 1 rồi thì cùng nhau bước qua bài 2 thôi nè! Hãy cố gắng đọc đi đọc lại thật nhiều để ghi nhớ các từ vựng quan trọng này nhé

1/ Resign:  Từ chức

Resignation:  Sự từ chức

=> It now seems clear that she will resign her directorship immediately

2/ Commit:  Cam kết

Commitment:  Sự cam kết

=> The agreement commits them to a minimum number of performances per year

3/ Progress:  Tiến bộ; Phát triển

Progressive:  Tiến bộ; Phát triển; Tăng dần

Progressively:  Tăng lên; Tăng dần

=> The documentary follows the progress of a candidate for Parliament

4/ Decisive (adj): quyết đoán

Decisively (adv): dứt khoát

Decisiveness: tính quyết đoán

=> He has played a decisive role in the price negotiations

từ vựng toeic trong kinh doanh

5/ Enterprise (n): doanh nghiệp

-> Enterpriser (n): doanh nhân

-> Enterprising (Adj): có ý tưởng kinh doanh

=> They’ve showed a great deal of enterprise in setting up this project

6/ Evaluate (v): đánh giá

-> Evaluation (n): sự đánh giá

-> Evaluative (adj): được thẩm định, đánh giá cẩn thận

=> It’s important to evaluate your competition when making a business plan

7/ Franchise (n/v): nhượng quyền thương mại

-> Franchisee (n): bên được nhượng quyền

-> Franchiser (n): đơn vị nhượng quyền

=> The company has franchised several new units in the past year

8/ Primarily (Adv): đầu tiên, quan trọng nhất

-> Primary (adj): đầu tiên, căn bản

=> the new scheme is aimed primarily at teenagers

9/ Risk (n/v): rủi ro, liều

-> Risky (adj): có tính chất rủi ro

=> We risk losing the business if we don’t pay off the loan on time

10/ Substitution (n): sự thay thế

-> Substitute (v): thay thế

-> Substituted (adj): được thay thế

=> There is no ground that we can see for making any such strategic substitution

Học tiếng anh hay ôn thi TOEIC là cả một quá trình, và việc học từ vựng cũng tương tự như vậy. Bạn không thể để đến sát ngày thi rồi mới lấy tập vở ra chép đi chép lại từ vựng để học thuộc đâu. Hãy bắt đầu học ngay từ hôm nay đi nào! 

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

  • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
  • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 06.06.2024 đến 16.07.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 03.06.2024 đến 05.07.2024.

  • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
  • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
  • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *