Series học từ vựng Toeic – Bài 2: TUYỂN DỤNG (Phần 3)

từng vựng tuyển dụng trong TOEIC

Mới đó mà chúng ta đã đi đến phần cuối cùng của bài 2 với chủ đề Tuyển dụng rồi nè. Thời gian qua mọi người có follow các bài đăng của mình để học thêm từ mới không ha? Mình để link 2 phần trước để mọi người xem lại nhé

Bài 2: Tuyển dụng phần 1

Bài 2: Tuyển dụng phần 2

1/ Rejection (n): sự từ chối, sự bác bỏ

-> Reject (v): từ chối

=> We rejected 10 candidates in the first round of interview

2/ Submit (v): nộp, gửi

-> Submission (n): sự đề trình, nộp hồ sơ

=> You have to submit your application before the end of this month

3/ Success (n): sự thành công

-> Succeed (v): thành công, nối nghiệp

-> Successful (adj): thành công

-> Successfully (adv): thành công

=> The success of the campaign depends heavily on the work of volunteers

từ vựng tuyển dụng trong toeic

4/ Training (n): sự huấn luyện/ đào tạo

-> Train (v): huấn luyện

-> Trainer (n): huấn luyện viên

-> Trainee (n): học viên

=> Employees are given training in business ethics

5/ Impress: (v)  Gây ấn tượng

Impressed: (adj) Bị ấn tượng

Impression:(n)  Ấn tượng

Impressive: (adj) Gây ấn tượng mạnh; Đầy ấn tượng

=> Experience in voluntary work will often impress a potential employer

Một số từ vựng cần lưu ý:

 • CV = Curriculum Vitae Sơ yếu lý lịch
 • Cover letter = Application letter = Motivation letter:  Thư xin việc
 • Reference letter = Recommendation letter:  Thư giới thiệu
 • Probation:  Thời gian tập sự; Thời gian thử việc
 • Human Resources Department:  Phòng Nhân sự
 • Search firm = Recruitment agency:  Công ty tuyển dụng
 • training course:  khóa Huân luyện
 • terms of employment:  điều kiện lao động
 • signing the contract:  ký hợp đồng
 • major at university:  ngành chính tại trường đại học
 • Full-time:  Toàn thời gian
 • Part-time:  Bán thời gian

 

XEM LỊCH KHAI GIẢNG VÀ NHẬN VOUCHER GIẢM 40% HỌC PHÍ

Học TOEIC Online
Học TOEIC Online

**Xem thêm**
Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://tienganhthayquy.com/luyende
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://tienganhthayquy.com/yourtoeic750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *