Series học từ vựng Toeic – Bài 2: TUYỂN DỤNG (Phần 3)

từng vựng tuyển dụng trong TOEIC

Mới đó mà chúng ta đã đi đến phần cuối cùng của bài 2 với chủ đề Tuyển dụng rồi nè. Thời gian qua mọi người có follow các bài đăng của mình để học thêm từ mới không ha? Mình để link 2 phần trước để mọi người xem lại nhé

Bài 2: Tuyển dụng phần 1

Bài 2: Tuyển dụng phần 2

1/ Rejection (n): sự từ chối, sự bác bỏ

-> Reject (v): từ chối

=> We rejected 10 candidates in the first round of interview

2/ Submit (v): nộp, gửi

-> Submission (n): sự đề trình, nộp hồ sơ

=> You have to submit your application before the end of this month

3/ Success (n): sự thành công

-> Succeed (v): thành công, nối nghiệp

-> Successful (adj): thành công

-> Successfully (adv): thành công

=> The success of the campaign depends heavily on the work of volunteers

từ vựng tuyển dụng trong toeic

4/ Training (n): sự huấn luyện/ đào tạo

-> Train (v): huấn luyện

-> Trainer (n): huấn luyện viên

-> Trainee (n): học viên

=> Employees are given training in business ethics

5/ Impress: (v)  Gây ấn tượng

Impressed: (adj) Bị ấn tượng

Impression:(n)  Ấn tượng

Impressive: (adj) Gây ấn tượng mạnh; Đầy ấn tượng

=> Experience in voluntary work will often impress a potential employer

Một số từ vựng cần lưu ý:

 • CV = Curriculum Vitae Sơ yếu lý lịch
 • Cover letter = Application letter = Motivation letter:  Thư xin việc
 • Reference letter = Recommendation letter:  Thư giới thiệu
 • Probation:  Thời gian tập sự; Thời gian thử việc
 • Human Resources Department:  Phòng Nhân sự
 • Search firm = Recruitment agency:  Công ty tuyển dụng
 • training course:  khóa Huân luyện
 • terms of employment:  điều kiện lao động
 • signing the contract:  ký hợp đồng
 • major at university:  ngành chính tại trường đại học
 • Full-time:  Toàn thời gian
 • Part-time:  Bán thời gian

 


Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

 • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
 • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 23.07.2024 đến 05.09.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 26.07.2024 đến 04.09.2024.

 • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
 • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
 • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *