Series học từ vựng Toeic – Bài 2: TUYỂN DỤNG (Phần 2)

từ vựng tuyển dụng trong toeic
Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chuỗi series từ vựng Toeic theo chủ đề với phần 2 của chủ đề Tuyển dụng nhé
Mọi người xem lại phần 1 của bài này tại đây nha

1/ Abundant (adj): phong phú, đa dạng, nhiều

-> Abundantly (adv): dồi dào, nhiều
-> Abundance (n): sự phong phú
=> This was due to an abundant supply and thus relatively low costs for hiring

2/ Background (n): lý lịch

-> Background (adj): cơ bản, nền tảng
=> His musical background helps him a lot in his job

3/ Candidate (n): thí sinh, ứng cử viên

-> Candidacy (n): sự ứng cử
=> She is the best candidate for the job

4/ Coaching : huấn luyện

-> Coach (n): huấn luyện viên
-> Coach (v): tập dợt
=> the difference between two teams is the quality of the coaching

5/ Conduct (n): cách cư xử, hạnh kiểm

-> Conduct (v): thực hiện, tiến hành
-> Conductor (n): nhạc trưởng
=> The trainees’ conduct during training was unacceptable

từ vựng toeic trong tuyển dụng

6/ Contract (n): hợp đồng

-> Contractual (adj): bằng hợp đồng
-> contract (v): ký kết
=> We are sending you the contract separately

7/ Generate (v): tạo, sản xuất

-> Generation (n): sự tạo ra, thế hệ
-> Generator (n): máy phát điện
=> we need someone to generate new ideas

8/ Hire (v): thuê/ mướn

-> Hire (n): sự thuê
=> I hires someone to paint the house

9/ Position (n): chức vụ, vị trí

-> Position (v): đặt vào vị trí
-> Positional (adj): thuộc về địa vị
=> I would like to apply for this position

10/ Recruit (v): tuyển dụng

-> Recruitment (n): sự tuyển dụng
-> Recruiter (n): nhà tuyển dụng
=> We won’t be recruiting again until next year

Học TOEIC Online
Học TOEIC Online
——————————————————————————–
**Xem thêm**
Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://tienganhthayquy.com/luyende
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://tienganhthayquy.com/yourtoeic750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *