Series học từ vựng TOEIC – Bài 1: THƯƠNG MẠI (Phần 1)

từ vựng toeic trong thương mại

Thuộc làu từ vựng mà không cần học? Tại sao không?

Mình biết việc học từ vựng trong lúc ôn thi đối với các bạn sẽ rất ngán nhưng từ vựng là một phần không thể thiếu trong bài thi TOEIC, đối với mình thì cách học từ vựng hiệu quả nhất chính là đọc đi đọc lại nhiều lần. Một khi bạn tiếp xúc với từ đó đủ nhiều thì tự khắc sẽ ghi nhớ được từ đó thôi nè. 

Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ có một chuỗi series học từ vựng theo chủ đề, mỗi bài học chỉ bao gồm 10 từ thôi nhưng sẽ kèm theo các từ loại thường gặp của từ vựng đó. 

1. Acceptance (n): sự chấp nhận

-> Accept (v): đồng ý, chấp nhận

-> Acceptable (adj): chấp nhận được

=> The new laws have gained widespread acceptance

2. Agreement (n): hợp đồng, thỏa thuận

-> Agree (v): đồng ý

-> Agreeable (adj): bằng lòng

=> They signed a free trade agreement with Korea

3. Amendment (n): sự sửa đổi/ hiệu chỉnh

-> Amend (v): sửa đổi, hiệu chỉnh

-> Amendable (adj): có thể hiệu chỉnh

=> The Liberal Democrats have tabled an amendment to the bill

4.Assurance (n): sự bảo đảm

-> Assure (v):cam đoan

-> Assured (adj): chắc chắn

-> Assurance (n): sự bảo đảm

=> He said it with complete assurance.

từ vựng toeic trong thương mại

5.Bind (v): buộc, ràng buộc

-> Binder (n): người ràng buộc

-> Binding (adj): bắt buộc

=> The contract is legally binding

6.Cancel (v): hủy bỏ

-> Cancellation (n): sự hủy bỏ

=> This concert was canceled

7.Contract (n): hợp đồng

-> Contractual (adj): bằng hợp đồng

=> These clauses form part of the contract between buyer and seller

8. Compete(n) :Cạnh tranh:

-> Competition (n): Sự cạnh tranh

-> Competitor(n): Đối thủ cạnh tranh

-> Competitive(adj): Mang tính cạnh tranh; Có sức cạnh tranh

=> We have to compete in a commercial environment

9.Distribute(v):  Phân phối

-> Distribution:(n)  Sự phân phối

-> Distributor(n):  Người phân phối; Nhà phân phối

=>We distributed beans and maize to the refugees

10.Consume:(v)  Tiêu thụ

-> Consumption(n):  Sự tiêu thụ

-> Consumer(n):  Người tiêu dùng

=> Many people have dramatically reduced the amount of red meat they consume.

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

  • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
  • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 16.07.2024 đến 22.08.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 12.07.2024 đến 19.08.2024.

  • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
  • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
  • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *