Ngữ pháp TOEIC: Phân biệt MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST như thế nào cho đúng?

Phân biệt most, most of, the most, almost như thế nào cho đúng?

Trong tiếng Anh, chúng ta rất dễ nhầm lẫn với nhóm từ most, most of, the most, almost. Về hình thức, nhóm từ này gần giống nhau tuy nhiên cách sử dụng của chúng lại rất khác nhau. Vì vậy, có nhiều bạn không nắm vững ngữ pháp nên khi gặp những từ này thường rất lúng túng. Nhưng các bạn đừng lo, trong bài viết này FireEnglish sẽ giúp bạn phân biệt cách dùng các từ này.

Phân biệt MOST, MOST OF, THE MOST và ALMOST

Phân biệt Most, Most of, The Most, Almost như thế nào cho đúng?
Phân biệt Most, Most of, The Most, Almost như thế nào cho đúng?

MOST

Most chủ yếu đóng những vai trò chính trong câu như đại từ, tính từ và trạng từ. Nó mang nghĩa là hầu hết, hầu như,….. Với mỗi vai trò, most có một cách dùng khác nhau:

a. Most khi đóng vai trò là đại từ

Ở vị trí đại từ trong câu, phía sau most luôn là một danh từ số nhiều và động của nó cũng phải được chia số nhiều.

MOST + N (danh từ không xác định) = hầu hết, đa số

E.g: Most Japanese people are friendly and patient.
(Hầu hết người Nhật thì thân thiện và kiên nhẫn.)

b. Most khi đóng vai trò là tính từ

Với vị trí là một tính từ trong câu, most được coi như một dạng cấp cao nhất của much và many. Nó có nghĩa là nhất, gần như nhất. Khi bạn muốn nói đến một điều gì đó nhiều, nhiều nhất trong những thứ nhiều xung quanh nó, bạn có thể sử dụng most để biểu thị.

E.g: This school is most reliable.
(Ngôi trường này rất đáng tin cậy)

c. Most khi đóng vai trò là trạng từ

Khi ở vai trò này, nghĩa của most cũng không quá khác, nó có ý nghĩa gần với “very” (rất, vô cùng). Trong các trường hợp nói hàng ngày hay các bài nói không trang trọng, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng most thay cho very.

E.g: I love my family most.
(Tôi yêu gia đình mình nhất.)

MOST OF

Most of cũng có nghĩa là hầu hết. Tuy nhiên không đi trực tiếp trước danh từ số nhiều bất kì như Most. Most of cần mạo từ hoặc sở hữu cách trước danh từ theo sau, hoặc đi trực tiếp với tân ngữ.

a. MOST OF + my/his/her/our/their + N (danh từ xác định)

E.g: Most of my students are intelligent.
(Hầu hết học sinh của tôi đều thông minh.)

b. MOST OF + a/an/the + N (danh từ xác định)

E.g: Most of the books come from foreign countries.
(Hầu hết các quyển sách là từ nước ngoài.)

c. MOST OF + us/ you/ them (đi với các Đại từ nhân xưng)

E.g: Most of them died in the battle.
(Hầu hết bọn họ đều chết trong cuộc chiến.)

THE MOST

Nếu các bạn đã học về so sánh nhất thì có lẽ không còn xa lạ gì với THE MOST. Khi bạn muốn nói đến mức độ cao nhất hoặc thấp nhất của một tính từ nào đó, bạn sử dụng the most để nói.

Tuy nhiên hãy lưu ý, the most khi sử dụng trong câu so sánh nhất thì tính từ sau nó luôn phải là tính từ dài.

E.g: Summer is the most colorful time of the year.
(Mùa hè là khoảng thời gian đặc sắc nhất trong năm.)

ALMOST

a. Almost (hầu hết, gần như) là một Adverb (trạng từ), bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác

E.g: I would have almost died if he hadn’t saved me.
(Tôi gần như đã chết nếu nó không cứu tôi.)

b. Almost all of the + N: gần như tất cả

E.g: Almost all of the plans are impractical.
(Gần như tất cả các kế hoạch đều phi thực tế.)

c. Almost everyone (everybody)/ everything/ no one/ nothing: gần như tất cả mọi người/ mọi thứ gần như không có ai/ không có gì.

E.g: Almost everyone in her family has blonde hair.
(Gần như tất cả mọi người trong gia đình của cô ấy đều có tóc vàng hoe.)

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Decide what goes into the blank Most, Most of, Almost, The most

1. I like summer ___ the time, but August is really too hot!

2. I ___ had a bad accident yesterday. I have to drive more carefully.

3. Which of you earn ______ money?

4. I learned ___ my English by watching movies and listening to music.

5. We had ___ arrived in the city when it started to snow.

6. ______ of us come from middle-class families.

7. “Did ___ you remember to bring extra water for our hike today?”

8. Something terrible happened! I was flying in a plane and it ___ crashed!

9. _____ people know that smoking is harmful to their health.

10. They are _____ powerful in the competition. They can beat any opponents.

Đáp án bài tập Almost, Most, Most of, The most

1. most of

2. almost

3. the most

4. most of

5. almost

6. most

7. most of

8. almost

9. most

10. the most

Bài viết trên là những lưu ý phân biệt MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST. Hi vọng phần nào đó hữu ích giúp các bạn phân biệt tránh nhầm lẫn khi sử dụng các từ này.

Ngoài ra, để ôn luyện Toeic đạt hiệu quả hơn, FireEnglish giới thiệu đến bạn khóa TOEIC Livestream học đề mới 2020, do chính thầy Quý FireEnglish 980 đứng lớp. Khóa học TOEIC online này đảm bảo cung cấp đầy đủ các kiến thức cần thiết giúp các thí sinh đạt được mục tiêu chinh phục điểm TOEIC cao trong tương lai. Hiện khóa học đang có Voucher giảm 40% học phí  chỉ dành những bạn đăng ký nhanh nhất.

XEM LỊCH KHAI GIẢNG VÀ NHẬN VOUCHER GIẢM 40% HỌC PHÍ

Học TOEIC Online
Học TOEIC Online

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *