Hướng dẫn giải chi tiết đề TOEIC ETS format mới Đề 3 – Phần 5

giải đề TOEIC ETS format mới - Đề 3 - Phần 5

Bạn đang tìm những tài liệu hướng dẫn giải đề TOEIC ETS format mới chính xác và dễ hiểu? Bạn đang tìm những tài liệu ôn luyện đề TOEIC format mới có đáp án và có hướng dẫn giải chi tiết? Hôm nay, hãy cùng FireEnglish xem video hướng dẫn giải chi tiết đề TOEIC format mới do chính FireEnglish biên soạn để ôn luyện TOEIC hiệu quả hơn nhé.

Hướng dẫn giải chi tiết đề TOEIC ETS format mới – Đề 3 – Phần 5

Trong bài này FireEnglish sẽ hướng dẫn các bạn giải chi tiết đề TOEIC ETS format mới và một số mẹo nhỏ để làm bài thi TOEIC part 5 hiệu quả hơn. Giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Lấy giấy bút ra mình cùng học nào!

Các bạn có thể tải trọn bộ đề TOEIC ETS format mới do FireEnglish biên soạn tại đây:

Tải đề TOEIC ETS format mới  – Đề 3.

Tải audio đề TOEIC ETS format mới – Đề 3.

Tải key giải đề TOEIC ETS format mới – Đề 3.

Các bạn nên dành 30 phút mỗi ngày để xem những video giải đề của FireEnglish. Qua những video này, các bạn không chỉ “nạp” thêm những kiến thức mới mà còn “bỏ túi” cho mình những từ vựng TOEIC “xịn xò” để chinh phục những kì thi TOEIC.

Những từ vựng mới xuất hiện trong video giải chi tiết đề TOEIC ETS format mới – Đề 3 – Phần 5

Ôn luyện từ vựng mỗi ngày là một bước cực kì quan trọng để đạt được điểm cao trong kì thi TOEIC. Biết được càng nhiều từ vựng sẽ giúp các bạn nghe hiểu và đọc hiểu nhanh hơn, dẫn đến đạt được số điểm cao hơn trong kì thi TOEIC. Hãy cùng điểm qua một số từ vựng xuất hiện trong video này nhé.

 • strategy /ˈstrætɪʤi/ (n): chiến lược
 • implement /ˈɪmplɪmɛnt/ (v): triển khai
 • facilitate /fəˈsɪlɪteɪt/ (v): tạo điều kiện
 • plus /plʌs/ (v): thêm, cùng,
 • no extra charge /nəʊ ˈɛkstrə ʧɑːʤ/: không thêm phí
 • encourage /ɪnˈkʌrɪʤ/ (v): khuyến khích
 • purchase /ˈpɜːʧəs/ (v): mua
 • launch /lɔːnʧ/ (v): tung ra (ngoài thị trường), ra mắt
 • within /wɪˈðɪn/ (pre): trong vòng
 • notwithstanding /ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/: mặc dù, bất kể, tuy nhiên
 • refund /ˈriːfʌnd/ (n) tiền hoàn lại
 • construction /kənˈstrʌkʃən/ (n): xây dựng
 • on budget /ɒn ˈbʌʤɪt/: trong ngân sách
 • ahead of schedule /əˈhɛd ɒv ˈʃɛdjuːl/: trước thời hạn
 • dean /diːn/ (n): chủ nhiệm khoa (trường đại học)
 • contribution /ˌkɒntrɪˈbjuːʃən/ (n): sự đóng góp, phần đóng góp
 • enhance /ɪnˈhɑːns/ (v): nâng cao
 • repetition /ˌrɛpɪˈtɪʃən/ (n): sự nhắc lại, lặp lại, tái diễn
 • termination /tɜːmɪˈneɪʃən/ (n): sự kết thúc, hoàn thành
 • acquisition /ækwɪˈzɪʃ(ə)n/ (n) sự giành được, thu được
 • launch /lɔːntʃ/ (n): sự ra mắt
 • anticipate  /ænˈtɪsɪpeɪt/ (v): dự đoán, lường trước
 • the board of directors  /ðə bɔːd əv daɪˈrektə(r)/ (n): hội đồng quản trị
 • unanimously /juˈnænɪməsli/ (adv): nhất trí, đồng lòng
 • adopt /əˈdɒpt/ (v): chấp nhận, thông qua
 • miscellaneously  /’mɪsə’leɪnɪəslɪ/ (adv): hỗn hợp, pha tạp
 • publication  /ˌpʌblɪˈkeɪʃn/ (n): sự công bố, sự xuất bản
 • descriptive statistics  /dɪˈskrɪptɪv stəˈtɪstɪk/ (n): thống kê mô tả
 • interpret ɪnˈtɜːprət/ : hiểu, giải thích, làm sáng tỏ
 • evaluate /ɪˈvæljueɪt/ (v): định giá, đánh giá
 • intend /ɪnˈtend/ (v): dự định, dự kiến

Bên trên là hướng dẫn giải chi tiết đề TOEIC ETS format mới – Đề 3 – Phần 5, cùng với một số từ vựng mới. FireEnglish mong là qua bài viết này, các bạn sẽ rút ra được cho mình một số bí quyết để ôn luyện part 5 hiệu quả hơn và vững vàng hơn trong kì thi TOEIC.

Nhân đây, FireEnglish xin giới thiệu với các bạn khóa học TOEIC online đầu ra 750 do thầy Quý đứng lớp. Cùng với cách chỉ dạy tận tình của thầy và sự hỗ trợ của các bạn trợ giảng nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm, khóa học này đảm bảo trang bị cho các bạn những kiến thức cần thiết để đạt điểm cao kì thi TOEIC.

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

 • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
 • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 28.05.2024 đến 06.07.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 03.06.2024 đến 05.07.2024.

 • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
 • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
 • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *