Cấu trúc đề thi TOEIC theo định dạng mới

toeic format mới

Nắm được cấu trúc của đề thi mới là điều tối quan trọng mà thí sinh nào cũng cần làm, bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách ôn tập mới sao cho thật hiệu quả, từ đó ảnh hưởng tới kết quả thi của mỗi người.

  • Trong phần nghe, đề thi TOEIC có cấu trúc thay đổi như sau:

Phần Đề cũ Đề mới
1 10 câu hỏi tương ứng với 10 hình ảnh 6 câu hỏi tương ứng với 6 hình ảnh
2 30 câu hỏi – đáp 25 câu hỏi – đáp
3 30 câu hỏi tương ứng với 10 cuộc hội thoại 39 câu hỏi tương ứng với 13 cuộc hội thoại
4 Không thay đổi Không thay đổi

 

Trong phần 3, xuất hiện dạng câu hỏi mới có 3 người tham gia đoạn hội thoại. Trong phần 3 và 4, có thêm dạng câu hỏi nhìn vào bảng, biểu, hình ảnh, kết hợp với thông tin trong đoạn băng để trả lời và câu hỏi ngụ ý của người nói.

  • Trong phần đọc, đề thi TOEIC có cấu trúc thay đổi như sau:

Phần Đề cũ Đề mới
5 40 câu điền vào chỗ trống 30 câu điền vào chỗ trống
6 12 câu điền vào chỗ trống 16 câu điền vào chỗ trống
7 48 câu hỏi 54 câu hỏi

 

Ở phần 6, đề thi đưa ra dạng câu hỏi điền câu thích hợp vào chỗ trống và ở phần 7 là câu hỏi điền câu vào vị trí thích hợp trong văn bản.

Như vậy, số lượng câu hỏi của đề thi vẫn không đổi, đề mới và đề cũ đều có 100 câu đọc (tương ứng 45 phút), 100 câu nghe (tương ứng 75 phút). Tuy nhiên, số câu trong phần dễ (phần 1, 2 và 5) đã giảm đáng kể, khiến cho người làm phải thay đổi thời lượng dự kiến dành cho mỗi phần để làm bài đạt hiệu quả tốt nhất. Ví dụ, với đề TOEIC cũ, thời gian hợp lý để làm 40 câu hỏi phần 5 là khoảng 11 đến 15 phút. Nhưng khi luyện đề mới, nếu bạn thấy mình mới làm hết phần 5 mà 15 phút đã trôi qua, rồi vẫn thong thả làm như bình thường, rất có thể bạn sẽ thiếu thời gian để hoàn thành bài. Bởi lẽ, phần 5 đã giảm xuống còn 30 câu, trong khi phần 6 và 7 vừa dài hơn, vừa khó hơn đề cũ.

Vì vậy, bạn cần điều chỉnh lại phân bổ thời gian làm bài, chỉ dành tối đa là 10 phút cho phần 5, thời gian còn lại phân bổ hợp lý cho phần 6 và 7 (khoảng 10 phút cho phần 6 và 55 phút cho phần 7).

Để làm quen với cấu trúc đề thi này, các bạn nên sử dụng những cuốn sách có đề thi theo định dạng mới, tiêu biểu là New TOEIC Hacker, để luyện tập và chủ động điều chỉnh chiến lược, kiến thức và kỹ năng cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công!

toeic format mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *