Cập nhật từ vựng ETS 2024 phần 2

Tiếp tục tiếp nối của bài viết trước. Hôm nay các bạn hãy cùng thầy điểm qua các từ vựng TOEIC cập nhật từ bộ đề ETS 2024, bộ đề thi được đánh giá là sát đề thi thật nhất! Giờ thì lấy giấy bút ra ghi lại và bắt đầu học cùng thầy nhé!

Từ vựng

Dịch

Ví dụ

Credentials (n) Bằng cấp She presented her academic credentials to apply for the job.
Convey (v) Truyền đạt It’s important to convey your ideas clearly in a presentation.
Urgent (a) Gấp, khẩn cấp The matter is urgent and requires immediate attention.
Adamantly (adv) Cứng rắn She adamantly refused to compromise on her principles.
Objectionable (a) Đáng chê trách His behavior was objectionable and caused discomfort among the guests.
Embraced Đón nhận The new policy was embraced by the majority of employees.
Wristwatches (n) Đồng hồ đeo tay He always wears two wristwatches to keep track of time in different time zones.
Enormous (a) To lớn The task of organizing the event was enormous, but they managed to pull it off successfully.
Interchangeable (a) Có thể hoán đổi In this sentence, “large” and “big” are interchangeable.
Pursue (v) Đuổi theo She decided to pursue a career in medicine.
Tackle (v) Giải quyết We need to tackle the issue of climate change urgently.
Engagement (n) Sự tham gia His engagement with the community earned him respect.
Tightly (adv) Chặt chẽ The lid was tightly sealed to prevent any leaks.
Vaguely (adv) Mơ hồ She only vaguely remembered the details of the meeting.
Especially (adv) Đặc biệt là She loves all fruits, especially strawberries.
Respectively (adv) Theo thứ tự John and Jane received $500 and $300, respectively.
Refuse (v) Từ chối He had to refuse the offer because it didn’t meet his expectations.
Reluctant (a) Miễn cưỡng He was reluctant to leave his hometown and move to the city.
On the whole Nhìn chung On the whole, the project was successful despite some setbacks.
Owing to Do vì Owing to his hard work, he was promoted to a higher position.
Stable (a) Ổn định The patient’s condition is stable, and we expect a full recovery soon.
Retention (n) Sự giữ lại The retention of employees is a key factor in the company’s success.
Flaws (n) Sai sót The new software has a few flaws that need to be fixed.
Suspect (v) Nghi ngờ She began to suspect that something was wrong when he didn’t return her calls.
Criteria (n) Tiêu chuẩn Meeting all the criteria is essential for admission to the program.
Affordability Có khả năng chi trả The affordability of housing in this area is a major concern for young families.
Professionalism Sự chuyên nghiệp His professionalism impressed his colleagues and clients alike.
Accreditation (n) Sự công nhận The university received accreditation for its outstanding programs.
Charm (n) Sự quyến rũ Her natural charm made her popular with everyone she met.
Old-fashioned Lỗi thời Using typewriters is considered old-fashioned in today’s digital age.
Stoves (n) Bếp lò She cooked dinner on the stoves while listening to music.
Grills (n) Lò nướng They enjoyed a barbecue using the grills in the backyard.
Heaters (n) Máy sưởi They installed new heaters to keep the house warm in winter.
Accompany (v) Đi cùng She didn’t want to go alone, so she asked her friend to accompany her.
Enlarged Mở rộng They enlarged the photo to get a better view of the details.
Eliminate Loại bỏ We need to eliminate unnecessary expenses to balance the budget.
Litter Rác thải Please dispose of your litter in the trash cans provided.
Possession Sự sở hữu The necklace was her most prized possession.
Imprint Dấu ấn His teachings left a lasting imprint on his students’ minds.
Memoirs Hồi kí She published her memoirs recounting her life experiences.
Uplifting Nâng cao tinh thần The music had an uplifting effect on everyone in the room.
Celebrate Kỷ niệm We gathered to celebrate the success of the project.

Đừng quên rằng việc sử dụng từ vựng mới một cách tự tin và hiệu quả sẽ là một phần quan trọng của chiến lược học tập của các bạn. Hãy tiếp tục luyện tập và ghi nhớ hàng ngày để thấy được sự tiến bộ đáng kể nhé các bạn!

Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC online cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một luyện thi hoàn toàn miễn phí. Chương trình cộng đồng do group TOEIC Tự học Online Giải đề ETS 2024 đồng tổ chức và tài trợ. Chương trình gồm 16 buổi luyện đề ETS cho các thành viên mới của nhóm, với mục đích nhằm hỗ trợ các bạn MỚI ÔN TOEICSẮP THI làm quen với cấu trúc đề, ôn luyện lại cách thức làm bài, bí quyết luyện thi được tích lũy từ kinh nghiệm của các thầy cô hay anh chị đi trước. Xem thêm thông tin chi tiết các khóa học bên dưới nhé.

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

  • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
  • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 06.06.2024 đến 16.07.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 03.06.2024 đến 05.07.2024.

  • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
  • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
  • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *