[Số 49] Every moment is a fresh beginning

Bản tin TOEIC số 49

Xin chào các bạn học viên thân yêu và các bạn độc giả thân mến! ^^

Những ngày tươi đẹp lại đến, chắc hẳn đã giải phóng phần nào những áp lực trong các bạn rồi nhỉ ^^ Hãy cùng FireEnglish bước sang một trang giấy trắng khác và có khi là một khởi đầu mới thật rực rỡ và đáng nhớ với bản tin kỳ thứ 49 này nhé ^^ Chờ xem điều gì sẽ được điểm trong news nào!

1. TRÍCH DẪN TRUYỀN CẢM HỨNG

Xin được hỏi các bạn đang theo dõi bản tin của FireEnglish , có bao giờ các bạn cảm thấy hối tiếc về một điều mình đã làm hay nghĩ trong quá khứ và thật mong muốn mình có thể quay ngược thời gian để sửa chữa những lỗi lầm ấy chưa ? Ad xin được thật lòng trước, số lần ấy đếm không xuể ^^ Nhưng liệu chúng ta cứ ấp ủ, quẹt hết chiếc diêm này đến chiếc diêm kia thì chúng ta có thể sẽ gặp lại được bà ngoại như cô bé bán diêm kia không? Câu trả lời chắc hẳn đã đều có trong tim mỗi người. Đúng vậy, mọi thứ đều có thể níu kéo, nhưng thứ duy nhất mà nó đã trôi qua thì ta có ôm chân bám váy nó cũng chả thèm ngoái đầu lại: đó chính là thời gian. Thời gian, từ khi chúng ta còn trong nôi đến khi đi học cấp 1, đến khi tốt nghiệp đại học, đi làm, nghỉ hưu, vẫn cứ thế trôi đi. Những điều đã từng làm trong quá khứ, cũng không thể thay đổi, há miệng chờ chưa chắc đã được nổi nửa quả sung.

Hãy biết trân trọng, yêu quý mọi khoảnh khắc, thứ gì đã qua thì hãy cho nó qua, hãy tập trung cho hiện tại và tương lai, vì biết đâu chính chúng ta có thể bẻ gãy mọi nguyên tắc, giới hạn trong chính cuộc sống ấy. Có một câu nói rất hay từ nhà phê bình văn học Anh nổi tiếng Thomas Stearns Eliot:

“Every moment is a fresh beginning.”

Bản tin Fire TOEIC

Bản tin Fire TOEIC

Mọi khoảnh khắc đều là một khởi đầu mới

Thời gian một đời người đều là những con số nhất định, cơ hội được ban phát là “limited edition”, vậy tại sao chúng ta lại không tận dụng mà nắm bắt chúng!

Cố lên nhé!

2. CÁC CÂU HỎI HAY TRONG TUẦN

Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Hãy cùng nhau lướt qua TOP 5 câu hỏi khó nhất trong Group Toeic luyện thi Pro tuần qua nhé

Tổng hợp câu hỏi và đáp án tuần qua ở đây :

1. Koester Company records all incoming customer calls with the ——- of ensuring inquiries are handled appropriately.

(A) status

(B) reservation

(C) association

(D) intent

Đáp án D intent

trạng thái

A. sự đặt trước

B. hiệp hội

C. mục đích

Dịch: Công ty Koester ghi âm lại tất cả các cuộc gọi đến của khách hàng với mục đích bảo đảm các yêu cầu được giải quyết ổn thỏa.

 

2. The unnecessary extra work on Sackler Department Store’s new building could have been ——- if the design plans had been fol lowed precisely.

(A) avoided

(B) proposed

(C) cautioned

(D) cultivated

Đáp án A avoided

A. được tránh khỏi

B. được dự trù

C. cẩn trọng

D. được nuôi dưỡng, trồng trọt

Dịch: Những việc phải làm thêm không cần thiết ở tòa nhà cửa hàng bách hóa của Sackler đã có thể không xảy ra nếu người ta theo đúng kế hoạch thiết kế.

 

3. The client was never in his office—– many times Ms. Baxter tried to call him.

(A) otherwise

(B) however

(C) hence

(D) somehow

Đáp án B however

Cấu trúc: However adj: dù … thế nào.

Dịch: Khách hàng đó chẳng bao giờ ở văn phòng làm việc của anh ta cả, dù cho Ms. Baxter đã cố gắng gọi nhiều lần thế nào đi chăng nữa

 

4. Rodgers Industrial celebrated the ——- of its 5oth anniversary by hosting a banquet for clients from around the world.

(A) impression

(B) integration

(C) occasion

(D) gratitude

Đáp án C occasion

A. ấn tượng

B. sự hợp nhất

C. dịp

D. sự biết ơn

Dịch: Rodgers Industrial đã tổ chức dịp lễ kỉ niệm 5 năm bằng cách làm chủ một bữa tiệc dành cho khách hàng trên toàn thế giới.

 

5. —— all the entrepreneurs in Florida are in favor of the government’s plan to cut taxes, though a small minority is opposed.

(A) Solely

(B) Certainly

(C) Unusually

(D) Nearly

Đáp án D Nearly

A. chỉ, mỗi, riêng

B. chắc chắn

C. bất thường

D. gần như

Dịch: Gần như tất cả các doanh nhân tại Florida đều ủng hộ kế hoạch giảm thuế của chính phủ, tuy nhiên vẫn có một bộ phận nhỏ phản đối kế hoạch này.

 

3. MẸO HAY TOEIC

Đôi khi những cấu trúc căn bản nhưng vẫn rất dễ mắc sai lầm. Mẹo tuần này là một kiến thức không còn xa lạ với các bạn và cố gắng đừng để bị mất điểm khi gặp nó nhé!

 

PHÍA SAU “WHILE” LÀ “~ING”!Bản tin Fire TOEIC

Be happy

While _____ use of the e-learning environment, students are provided with opportunities to learn through the Internet.

(A) make / (B) made / (C) making / (D) to make

Đó là những câu hỏi về chỗ trống ngay sau các từ như “while”, “when”, “before”, “after”. Đáp án đúng ở đây là “~ing”. Đây là dạng bài đơn giản nhưng khả năng xuất hiện là rất cao. Ở câu hỏi bên trên đáp án chính xác là (C)

While making use of the e-learning environment, students are provided with opportunities to learn through the Internet.

Trong lúc sử dụng môi trường học tập trực tuyến thì học sinh có cơ hội được học tập thông qua internet.

4. TỪ VỰNG TOEIC

Bộ từ vựng kỳ này sẽ có khá nhiều từ đáng chú ý. Đừng bỏ lỡ nhé!

Bản tin Fire TOEIC

Bản tin Fire TOEIC

1.Withstand /wɪðˈstænd/ (v): giữ vững, trụ lại, cưỡng lại

Ex: The aircraft base is protected with specially designed shelters which are built to withstand ground and air attacks.

Các cơ sở máy bay được bảo vệ với các nơi trú ẩn được thiết kế đặc biệt được xây dựng để chịu được các cuộc tấn công mặt đất và không khí.

2. Keynote /ˈkiː.noʊt/ (n): chủ đạo, then chốt, chủ chốt, chính

Ex: This issue has become the keynote of the election campaign.

Vấn đề này đã trở thành bài phát biểu chính của chiến dịch bầu cử.

3. Adjacent /əˈdʒeɪ.sənt/ (a): gần kề, kế liền, sát ngay

Ex: They lived in a house adjacent to the railway.

Họ sống trong một căn nhà liền kề với đường sắt.

4. Comprehensive /ˌkɑːm.prəˈhen.sɪv/ (a): bao hàm toàn diện

Ex: He has written a fully comprehensive guide to Rome.

Ông ấy đã viết một hướng dẫn đầy đủ toàn diện cho Rome.

5. Cultivate /ˈkʌl.tə.veɪt/ (v): cày cấy, trồng trọt

Ex: The villagers cultivate mostly maize and beans.

Dân làng trồng chủ yếu là ngô và đậu

6. Renowned /rɪˈnaʊnd/ (a): có tiếng, nổi tiếng, lừng danh

Ex: The region is renowned for its outstanding natural beauty.

Khu vực này nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên nổi bật của nó.

7. Deduct /dɪˈdʌkt/ (v): trừ đi, khấu trừ

Ex: The company deducts $31.93 each week from my salary for health insurance.

Công ty khấu trừ $ 31,93 mỗi tuần từ tiền lương của tôi cho bảo hiểm y tế.

8. Responsive /rɪˈspɑːn.sɪv/ (a): đáp ứng nhiệt tình; thông cảm

Ex: We must develop more rapid, responsive systems for dealing with online messages.

Chúng tôi phải phát triển các hệ thống đáp ứng nhanh hơn với các tin nhắn trực tuyến.

9. Entrant /ˈen.trənt/ (n): người đăng ký tên (để dự thi…)

Ex: All entrants in the race should go to the starting line now.

Tất cả các thí sinh trong cuộc đua nên đi đến vạch xuất phát ngay bây giờ.

10. Handbook /ˈhænd.bʊk/ (n): sổ tay hướng dẫn; sách chỉ nam

Ex: The student handbook gives details of all courses.

Sổ tay hướng dẫn cho học sinh cung cấp chi tiết của tất cả các khóa học.

11. Proximity /prɑːkˈsɪm.ə.t̬i/  (n): trạng thái ở gần (về không gian, thời gian…); sự gần gũi

Ex: Mexico is a popular vacation spot because of its proximity to California.

Mexico là một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng vì gần với California.

12. Versatile /ˈvɝː.sə.t̬əl/  (a): linh hoạt; nhiều tài; tháo vát

Ex: Teachers have to be versatile to cope with different ability levels.

Giáo viên phải linh hoạt để đối phó với các mức độ khả năng khác nhau.

13. Simultaneous /ˌsaɪ.məlˈteɪ.ni.əs/ (a): xảy ra hoặc được làm cùng một lúc (với cái gì); đồng thời

Ex: There were several simultaneous explosions in different cities.

Có nhiều vụ nổ đồng thời ở các thành phố khác nhau.

14. Pertinent /ˈpɝː.tən.ənt/ (a): đúng chỗ, thích đáng, thích hợp; đi thẳng vào (vấn đề…)

Ex: If you have something pertinent to say about the vote, we will listen to you.

Nếu bạn có điều gì đó thích hợp để nói về cuộc bỏ phiếu, chúng tôi sẽ lắng nghe bạn

15. Notwithstanding /ˌnɑːt.wɪðˈstæn.dɪŋ/  (pre): mặc dù, bất kể

Ex: Notwithstanding some positive points, the general content of the resolution does not merit our support.

Mặc dù có một số điểm tích cực nhưng nội dung chung của nghị quyết vẫn không xứng đáng với sự hỗ trợ của chúng tôi.

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

  • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
  • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 25.04.2024 đến 08.06.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 22.04.2024 đến 27.05.2024.

  • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
  • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
  • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *