Hướng dẫn giải chi tiết đề TOEIC ETS format mới – Đề 5 – Phần 3

ets format mới

Bạn tự học TOEIC và đang tìm những tài liệu hướng dẫn giải đề theo format mới chính xác và dễ hiểu? Bạn đang luyện đề nhưng không biết vì sao đáp án đó lại là đáp án đúng? Hiểu được những khó khăn đó của các bạn, FireEnglish đã biên soạn ra các đề TOEIC ETS format mới bám sát đề thi thật và kèm theo giải thích đáp án chi tiết. Hãy thử tham khảo những tài liệu và video hướng dẫn giải đề của FireEnglish nhé, đảm bảo cực kỳ dễ hiểu và sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình ôn luyện của bạn.

Hướng dẫn giải chi tiết đề TOEIC ETS format mới – Đề 5 – Phần 3

Hãy xem ngay Hướng dẫn giải Đề 5 – Phần 3 TOEIC ETS format mới có kèm giải thích chi tiết đáp án để học thêm các thủ thuật và các trọng điểm cần phải lưu ý khi làm bài phần này nhé. 

Các bạn nên dành ra cho mình thời gian mỗi ngày để luyện đề và thêm khoảng 30 phút để xem video giải đề của FireEnglish. Cách học này sẽ học hiệu quả hơn vì các bạn sẽ được chỉ rõ những điểm đúng – sai ở bài làm của mình, được luyện nghe, và được tổng hợp các từ vựng/ngữ pháp quan trọng. Thay vì phải mày mò dò đáp án rồi lại không biết vì sao đáp án lại như vậy.

Dưới đây là đề 5 TOEIC format mới kèm đáp án được FireEnglish biên soạn, các bạn tải về học nhé:

Tải Đề TOEIC Format Mới – Đề 5

Tải KEY Đề TOEIC Format Mới – Đề 5 

Tải AUDIO Đề TOEIC Format Mới – Đề 5 

 Từ vựng cần lưu ý trong bài

Sở hữu vốn từ vựng phong phú là lợi thế khi đi thi. Học từ vựng trong các đề ôn thi sẽ giúp các bạn tích lũy thêm nhiều từ vựng sát với đề thi thật và các từ vựng chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nữa. Cùng FireEnglish điểm qua trong bài học hôm nay có những từ mới nào nhé.

Ở phần này có một số từ vựng cần lưu ý như sau:

 • route /ruːt/ (n): tuyến đường
 • residential area /ˌrezɪˈdenʃl ˈeəriə/(n): khu dân cư
 • traffic sign /ˈtræfɪk saɪn/(n): đèn giao thông
 • participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/(v): tham gia
 • package /ˈpækɪdʒ/(n): gói hàng
 • agency /ˈeɪdʒənsi/(n): công ty
 • unfortunate /ʌnˈfɔːtʃənət/(adj): không may/xui
 • postage /ˈpəʊstɪdʒ/(n): bưu phí
 • request /rɪˈkwest/(v): yêu cầu
 • business trip /ˈbɪznəs trɪp/(n): chuyến công tác
 • budget proposal /ˈbʌdʒɪt prəˈpəʊzl/(n): đề xuất ngân sách
 • relevant /ˈreləvənt/(adj): phù hợp
 • bankrupt /ˈbæŋkrʌpt/(adj): phá sản
 • contract /ˈkɒntrækt/(n): hợp đồng
 • compensation /ˌkɒmpenˈseɪʃn/(n): bồi thường
 • state /steɪt/(n): tiểu bang
 • utilize /ˈjuːtəlaɪz/(v): sử dụng
 • contribute /kənˈtrɪbjuːt /(v): đóng góp
 • enormous /ɪˈnɔːməs/(adj): rất lớn, rất nhiều
 • policy /ˈpɒləsi/(n): chính sách
 • investment /ɪnˈvestmənt/(n): sự đầu tư

Ngoài ra, để giúp quá trình tự ôn luyện dễ dàng hơn, thầy Quý (TOEIC 980) có khai giảng khóa học TOEIC online chuyên giải các đề ETS, Economy, Hacker format mới dưới hình thức Livestream tương tác trực tiếp. Phương pháp học này không những tiết kiệm thời gian cho các bạn sắp thi mà còn trang bị những kỹ năng luyện đề max điểm đảm bảo học hiểu ngay tại lớp. Đặc biệt chính sách hoàn học phí 100% nếu kết quả không như cam kết. Đăng ký ngay để được nhận voucher giảm giá học phí nhé!

XEM LỊCH KHAI GIẢNG VÀ NHẬN VOUCHER GIẢM 40% HỌC PHÍ

ets format mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *