Hướng dẫn giải chi tiết đề TOEIC ETS format mới Đề 3 – Phần 1 & 2

đề ets format mới
Để‌ ‌chinh‌ ‌phục‌ ‌bài‌ ‌thi‌ ‌TOEIC‌ ‌ETS‌ ‌format‌ ‌mới,‌ ‌các‌ ‌thí‌ ‌sinh‌ ‌cần‌ ‌có‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌ôn‌ ‌luyện‌ ‌nghiêm‌ ‌túc,‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌là‌ ‌việc‌ ‌làm‌ ‌qua‌ ‌các‌ ‌bài‌ ‌thi‌ ‌thử‌ ‌và‌ ‌trau‌ ‌dồi‌ ‌từ‌ ‌vựng‌ ‌liên‌ ‌tục‌ ‌để‌ ‌vừa‌ ‌làm‌ ‌quen‌ ‌với‌ ‌áp‌ ‌lực‌ ‌của‌ ‌bài‌ ‌thi,‌ ‌vừa‌ ‌có‌ ‌vốn‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌phong‌ ‌phú.‌ ‌Để‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌tốt‌ ‌nhất,‌ ‌ngoài‌ ‌các‌ ‌bộ‌ ‌đề‌ ‌thi,‌ ‌FireEnglish‌ ‌đặc‌‌ biệt‌ ‌biên‌ ‌soạn‌ ‌series‌ ‌giải‌ ‌đề‌ ‌TOEIC‌ ‌format‌ ‌mới‌ ‌có‌ ‌đáp‌ ‌án,‌ ‌nhằm‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌vừa‌ ‌học‌ ‌vừa‌ ‌hiểu‌ ‌để‌ ‌đạt‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌cao‌ ‌nhất.‌ ‌Hôm‌ ‌nay,‌ ‌hãy‌ ‌cùng‌ ‌xem‌ ‌video‌ ‌giải‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌đề‌ ‌3‌ (phần‌ ‌1‌ ‌&‌ ‌2)‌ ‌cùng‌ ‌FireEnglish‌ ‌nhé!‌ ‌
 

Hướng‌ ‌dẫn‌ ‌giải‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌đề‌ ‌TOEIC‌ ‌ETS‌ ‌format‌ ‌mới‌ ‌Đề‌ ‌3‌ ‌-‌ ‌Phần‌ ‌1‌ ‌&‌ ‌2‌ ‌

Video‌ ‌giải‌ ‌đề‌ ‌hôm‌ ‌nay‌ ‌sẽ‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌1‌ ‌số‌ ‌mẹo‌ ‌làm‌ ‌bài‌ ‌siêu‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌và‌ ‌cả‌ ‌các‌ ‌điểm‌ ‌cần‌ ‌lưu‌ ‌ý‌ ‌khi‌ ‌làm‌ ‌phần‌ ‌1‌ ‌&‌ ‌2‌ ‌trong‌ ‌bài‌ ‌thi‌ ‌TOEIC.‌ ‌Các‌ ‌bạn‌ ‌nhớ‌ ‌ghi‌ ‌chép‌ ‌lại‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌mình‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌học‌ ‌nhé!‌ ‌
Tải‌ ‌đề‌ ‌và‌ ‌đáp‌ ‌án‌ ‌về‌ ‌thôi‌ ‌nào!!‌ ‌
 

Đề TOEIC ETS Format mới – Đề 3: TẢI TẠI ĐÂY

Key giải đề TOEIC ETS Format mới – Đề 3: TẢI TẠI ĐÂY

Audio đề TOEIC ETS Format mới – Đề 3: TẢI TẠI ĐÂY

 ‌
 
 ‌
Để‌ ‌ôn‌ ‌luyện‌ ‌hiệu‌ ‌quả,‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌hãy‌ ‌chăm‌ ‌chỉ‌ ‌luyện‌ ‌đề‌ ‌mỗi‌ ‌ngày‌ ‌nhé.‌ ‌Sau‌ ‌đó,‌ ‌hãy‌ ‌dành‌ ‌ra‌ ‌khoảng‌ ‌30p‌ ‌để‌ ‌dò‌ ‌đáp‌ ‌án‌ ‌và‌ ‌xem‌ ‌video‌ ‌giải‌ ‌đề‌ ‌của‌ ‌FireEnglish.‌ ‌
Phương pháp này giúp cho các bạn làm quen với dạng đề TOEIC ETS Format mới, hiểu được tại sao mình sai và tại sao lại chọn đáp án đó. Đồng thời, các bạn cũng có thể trau dồi thêm cho mình vốn từ phong phú khi giải qua nhiều bộ đề đấy.
 

Những từ vựng mới trong đề TOEIC ETS Format mới – Đề 3 – phần 1 & 2

Bên cạnh việc học các từ vựng ngoài, từ vựng trong các đề thi là 1 nguồn đáng để trau dồi vì tính học thuật cũng như việc sử dụng sao cho phù hợp với từng ngữ cảnh.
Vậy nên, cũng điểm qua 1 số từ vựng trong video trên nhé:
 • counter /’kauntə/(n): quầy hàng
 • sports team /spɔ:t, ti:m/(n): đội thể thao
 • athletic field /æθ’letik, fi:ld/(n): sân thể thao
 • lawn mower /lɔ:n, /’mouə/(n): máy cắt cỏ
 • expense /iks’pens/(n): chi phí
 • fee /fi:/(n): chi phí
 • quarterly /’kwɔ:təli/(adv): hàng quý
 • donate /dou’neit/(v): tặng
 • office equipment /’ɔfis, i’kwipmənt/(n): thiết bị văn phòng
 • registration fee /,redʤis’treiʃn, fi:/(n): phí đăng ký
 • inventory /in’ventri/(n): hàng tồn kho
 • Central Art Gallery /’sentrəl, ɑ:t, ‘gæləri/: phòng trưng bày nghệ thuật Trung tâm
 • lobby /’lɔbi/(n): tiền sảnh
 • boardroom /ˈbɔːd.ruːm/(n): phòng họp
Bên trên là những chia sẻ về bộ đề thi TOEIC ETS Format mới – đề 3 (phần 1 & 2) mà FireEnglish đã biên soạn. Với bộ đề và video giải chi tiết này, FireEnglish hi vọng các bạn sẽ ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả như mong đợi. 
 
Để giúp cho các bạn ôn luyện tốt hơn, FireEnglish đang mở khóa ôn thi TOEIC đầu ra 750, được giảng dạy bởi thầy Nguyễn Phú Qúy TOEIC 980 dưới hình thức Livestream tương tác trực tuyến. Tham gia khóa học, các bạn sẽ được lĩnh hội phương pháp TRANSCIBE listening hỗ trợ luyện đề max điểm. Hãy nhanh tay đăng ký vì đang có voucher lên đến 40% lận đó!
 
 
Học toeic online

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *