Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 3

Series hướng dẫn giải chi tiết bộ đề TOEIC NEW FORMAT 2019 - BÀI 3

Giải đề TOEIC Format 2019 – Bài 3

Bắt đầu từ ngày 01/06/2019, đề TOEIC format mới đã chính thức được áp dụng trong các đề thi tại Việt Nam. Đề mới sẽ có nhiều cấu trúc khó yêu cầu các thí sinh vững kiến thức ngữ pháp, kỹ năng làm bài và từ vựng chắc chắn. Do đó, hãy cùng FireEnglish. rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải  đề format mới hàng tuần qua chuyên mục “Giải đề TOEIC format 2019” này nhé.

Xem video Hướng dẫn Giải đề TOEIC format 2019-bài 3 bên dưới.

https://www.youtube.com/watch?v=yXXSS4F-2hg

Trong video Giải đề TOEIC format 2019 – Bài 3, thầy Quý – TOEIC 980 sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm bài Phần Đọc sao cho hiệu quả – tiết kiệm được thời gian nhất, và đặc biệt thầy sẽ chỉ cho các bạn  các mẹo làm câu hỏi  trong phần đọc nhanh nhé. Cùng theo dõi và thu thập những “bí kíp” làm đềnào!
 

*Từ vựng cần nhớ từ Đề TOEIC format 2019- Bài 3:

  • Inventory control (n) /ˈɪnvəntri kənˈtrəʊl / : quản lý tồn kho
  • Precise (adj) /prɪˈsaɪs/ : chính xác
  • Prompt (adj) /prɒmpt/ : đúng giờ, nhanh chóng
  • Shortage (n) /ˈʃɔːtɪdʒ/ : tình trạng thiếu thốn
  • Implement (v) /ˈɪmplɪment/ : áp dụng, thực thi
  • Effective (adj) /ɪˈfektɪv/ : có hiệu lực
  • Eliminate (v) /ɪˈlɪmɪneɪt/ : loại bỏ
  • Excessive (adj) /ɪkˈsesɪv/ : thừa thãi
  • Tow away (v) /təʊ əˈweɪ / : kéo đi (do đỗ trái phép)
  • Pedestrian (n) /pəˈdestriən/ : người đi bộ
 
**Xem thêm**
Khóa TOEIC Luyện đề Cấp tốc: https://tienganhthayquy.com/luyende
Khóa TOEIC One Direction 450, 550, 750: https://tienganhthayquy.com/yourtoeic750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *