Economy LC Part 4 – Bài 1 [Giải đề TOEIC]

Giải đề TOEIC Economy Part 4

Đây sẽ là video đầu tiền về giải đề TOEIC phần 4 do Thầy Quý thực hiện. Vẫn nằm trong loạt video tương tác cao, trong bài lần này thầy sẽ hướng dẫn phân tích và giải 3 câu trong TOEIC Economy LC  thuộc phần 4 TOEIC.

Nội dung gồm:

 – Phân tích câu hỏi chi tiết
– Giới thiệu từ vựng mới và nghĩa
– Nghe đi nghe lại 3 lần
– Hướng dẫn phân tích và đối chiếu với transcript
– Trả bài và học từ vựng ngay trong video

Chúng ta cùng vào học thôi nào.

Đề bài

Đề bài TOEIC Economy Part 4 Bài 1
Đề bài TOEIC Economy Part 4 Bài 1

Chúng ta cùng dành ra 30 giây ra phân tích 3 câu hỏi trong phần 4 TOEIC này nhé! Việc phân tích hướng đến những mục đích sau:

 • Hình dung được thông tin cần phải nghe
 • Xác định được vị trí thông tin đó
 • Nhớ thông tin trong câu hỏi trong khi nghe

Đây là đáp án và transcript của chúng ta:

Key & Transcript TOEIC Economy Part 4 Bài 1
Key & Transcript TOEIC Economy Part 4 Bài 1

Hãy ghi nhớ những từ sau trong giải đề TOEIC online phần 4 hôm nay để xây dựng kho từ vựng TOEIC cho mình:

 1. palce an order đặt hàng
 2. cancel a booking hủy chỗ/vé
 3. reserve a table đặt bàn
 4. private /ˈpraɪvət/ a.  riêng tư
 5. department /ˈpɑːrtmənt/ n. bộ phận/ phòng ban
 6. division /dɪˈvɪʒn/ n.  tổ/nhóm
 7. inspection  /ɪnˈspekʃn/ n. thanh tra
 8. give something up = stop doing/having something

Bài học hôm nay thế là hết rồi! Mọi người có gì thắc mắc hoặc muốn hỏi cứ comment bên dưới cho thầy giải đáp nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *