10 dạng bẫy kinh điển trong Part 5 TOEIC

10 dạng bẫy kinh điển trong Part 5 TOEIC

Mặc dù được xem là một trong những Part “cơ bản” nhất của bài thi TOEIC Reading, nhưng điều đó không có nghĩa là Part 5 TOEIC sẽ dễ hoàn toàn, trái lại sẽ có một số câu mang tính chất “bẫy” rất dễ đánh lừa thí sinh nếu các bạn không cẩn thận. Hãy cùng Thầy điểm mặt những dạng câu hỏi bẫy thường kinh điển thường gặp để tránh làm rơi điểm ở những câu này bạn nhé. 

Nếu như các bạn không để ý những “BẪY” HAY GẶP này thì sẽ MẤT ĐIỂM đáng tiếc đó, cùng tìm hiểu với Thầy nhé!

Dạng 1: Bẫy ngữ pháp

Bẫy ngữ pháp thường xuất hiện khi sử dụng một cấu trúc ngữ pháp phức tạp hoặc câu hỏi về thì hoặc thể. Thí sinh cần xác định chính xác cấu trúc ngữ pháp và thời điểm trong đoạn hội thoại. 

The rental fee for the storage units…. calculated on a weekly basis unless otherwise stated in the agreement. 

 1. being 
 2. are 
 3. will be 
 4. been 

Bẫy: Các bạn thấy “units” là N số nhiều nên chọn B. 

Lưu ý: Đây là cấu trúc hay ra để làm cho thí sinh mắc bẫy trong bài thi TOEIC Cấu trúc cần nhớ: N1 + giới từ + N2 + V (N1).

Như vậy từ khoá ở câu này là “the rental fee” chứ không phải “the storage units”. Vì “the rental fee” là chủ ngữ số ít nên loại B đầu tiên. 

Tiếp theo, ta thấy A và B không phải là công thức thì nên cũng Loại luôn. Vị trí cần điền phải là V chia thì. => Ta chọn C 

Tạm dịch: “Tiền thuê các khu vực kho SẼ ĐƯỢC tính theo hàng tuần trừ khi có quy định khác trong hợp đồng.”

Dạng 2: Bẫy Giới Từ

Bẫy giới từ thường làm đỏm dạnh sự hiểu sai ngữ cảnh hoặc mối quan hệ giữa các yếu tố trong đoạn hội thoại. Thí sinh cần xem xét cẩn thận sự kết hợp giữa giới từ và danh từ, động từ để đưa ra câu trả lời chính xác.

With its abundance of cafes and theaters, the area around Holden Heights is quickly turning …. a popular commercial district. 

 1. on 
 2. into 
 3. from 
 4. except 

Đây là dạng câu hỏi về giới từ. 

Câu này lừa vì các bạn chỉ biết cụm “turn on” nên chọn A.

Các cụm cần nhớ: 

 • Turn on: bật lên 
 • Turn off: tắt 
 • Turn into: trở nên, biến thành 
 • Return from: trở lại từ (chỗ nào) 

Tạm dịch: Với sự phong phú của các quán cà phê và nhà hát, khu vực xung quanh Holden Heights đang nhanh chóng BIẾN THÀNH một khu thương mại nổi tiếng. => Đáp án B

Dạng 3: Bẫy Từ Vựng

Bẫy từ vựng thường xuất hiện khi một từ hoặc cụm từ không quen thuộc được sử dụng trong ngữ cảnh công việc. Thí sinh cần dựa vào ngữ cảnh để suy ra nghĩa của từ vựng mới.

We will have a short break….. the opening address by Mr. Hammerstein. 

 1. under 
 2. between 
 3. before 
 4. along 

Câu này là một câu về từ vựng.

Tuy nhiên trong câu hỏi có 1 số cụm từ khó hiểu, nếu không biết nghĩa sẽ không dịch được. Ta cần học thuộc những cụm sau: 

A short break: một khoảng thời gian nghỉ giải lao ngắn -The opening address: bài phát biểu mở màn/ khai mạc 

Tạm dịch: “ Chúng ta sẽ nghỉ giải lao một tý …TRƯỚC…bài phát biểu khai mạc của ông Hammerstein. => Đáp án C.

Đây là phần quan trọng nhất, hầu như toàn bộ các câu hỏi part 5 đều liên quan đến từ vựng cả.

Vì vậy các bạn phải có một vốn từ tốt mới có thể làm Part 5. Đơn giản là nếu biết nhiều từ thì tốc độ đọc hiểu tăng, làm bài không chỉ tốt hơn mà còn nhanh hơn nữa.

Nhiều bạn hay hỏi Thầy cần bao nhiêu từ vựng để đạt X điểm. Vấn đề này hơi khó nói vì mỗi đề Toeic sử dụng một bộ từ vựng không 100% giống nhau. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm cá nhân, thì các bạn nên tích lũy ít nhất 500 VOCA Toeic để dành band điểm 500-600. Nếu muốn hơn 700 thì phải cần ít nhất 600 từ các bạn nhé. (và là từ chuyên về mảng TOEIC chứ không lan man nhé).

Dạng 4: Kết Hợp Nghĩa – Ngữ Pháp: 

Các câu hỏi kết hợp nghĩa và ngữ pháp đòi hỏi thí sinh phải hiểu rõ cả nội dung và ngữ pháp của đoạn hội thoại. Câu trả lời chính xác thường phải phù hợp với cả nghĩa và ngữ pháp.

If merchandise is damaged or broken upon delivery, Mumbai Electronics will send customers a replacement ….. 

 1. production 
 2. producing 
 3. productive 
 4. product 

Đây là câu hỏi về ngữ pháp, tuy nhiên phải kết hợp thêm nghĩa mới làm được.

Vị trí cần điền là N đứng cuối cụm N “a replacement …N…” 

Tuy nhiên: đáp án có 2 N là A và D. Nhiều bạn không để ý D cũng là N nên chọn ngay câu A nên bị bẫy:

 • Production: sự sản xuất 
 • Product: sản phẩm 

Tạm dịch: “ Nếu hàng hoá bị hư hay bị vỡ trong lúc giao hàng, công ty Mumbai Electronics sẽ gửi cho khách hàng một SẢN PHẨM thay thế” => Đáp án D

Dạng 5: Kết Hợp Nghĩa – Ngữ Pháp: 

Employees taking part in the annual clean-up day are reminded to dress…. for the occasion. 

 1. suit 
 2. suits 
 3. suitably 
 4. suitability 

Đây là câu hỏi về ngữ pháp, nhưng cũng phải kết hợp nghĩa mới làm được.

Ta có công thức kinh điển cần nhớ: tobe + Ved/c3 + to + Vo là “are reminded to dress” => “dress” là V nên sau V ta có thể chọn Adv ( câu C) để bổ nghĩa cho V đó hoặc chọn N (câu A, B, D) đóng vai trò là tân ngữ.

Tạm dịch: “Nhân viên tham gia vào ngày dọn dẹp hàng năm được nhắc nhở mặc quần áo ..MỘT CÁCH PHÙ HỢP.. cho dịp này.” => Đáp án C

Dạng 6: Chủ Điểm Ngữ Pháp Lạ

Bẫy chủ điểm ngữ pháp lạ xuất hiện khi chủ đề của đoạn hội thoại không phải thông tin phổ biến. Thí sinh cần phải hiểu rõ các ngữ pháp đặc biệt liên quan đến chủ đề này.

…… the expansion to the Phoenix Building be approved, construction will begin at the beginning of March. 

 1. Should 
 2. Since 
 3. Did 
 4. While 

Câu này ta loại ngay đáp án C vì đây không phải là câu hỏi nên không thể chọn trợ động từ “did” đứng đầu câu được.

Từ “should” trong câu A nếu đứng đầu câu có thể hiểu 2 trường hợp:

 • Trợ động từ trong câu hỏi, mang nghĩa “nên”, ví dụ “Should I go now?”. Vì đây cũng không phải là câu hỏi nên loại trường hợp này. 
 • Đảo ngữ của câu điều kiện loại 1, mang nghĩa là “nếu”, lúc này sẽ tuân theo cấu trúc: Should + S + V nguyên mẫu, S + will + V nguyên mẫu. 

Từ “since” có 2 nghĩa:

 • 1 là “bởi vì”, đồng nghĩa với từ “because” 
 • 2 là “từ khi”, hay xuất hiện trong thì hiện tại hoàn thành 

Dù mang nghĩa gì đi nữa cũng không phù hợp trong trường hợp này vì sau “since” phải là S + V thì, trong khi tobe trong câu lại không chia thì, để nguyên mẫu “be” từ “While” mang nghĩa là:

 • 1 là “khi”, đồng nghĩa với từ “when” 
 • 2 là “trong khi ngược lại”, đồng nghĩa với từ “although” 

Dù mang nghĩa gì đi nữa cũng không phù hợp trong trường hợp này vì sau “while” phải là S + V thì, trong khi tobe trong câu lại không chia thì, để nguyên mẫu “be” Ta loại trừ hết đã chọn được phương án A 

Tạm dịch: “NẾU việc mở rộng Phoenix Building được phê duyệt, việc xây dựng sẽ bắt đầu vào đầu tháng Ba.”

Dạng 7: Bẫy ngữ pháp

After reviewing the two submitted bids, council members selected the more…… option because of the company’s reputation for reliability. 

 1. costing 
 2. costlier 
 3. cost 
 4. costly 

Ta thiếu adj đứng trước N “option” trong câu này đồng thời, adj đó phải ở dạng so sánh hơn vì phía trước có từ “more”.

Các bạn sẽ mắc bẫy chọn B 

Lưu ý công thức so sánh hơn như sau: 

 • Adj ngắn vẫn + er 
 • More + adj dài vẫn 

Không có vừa “er” vừa “more” => loại B 

Còn Lại A, C, D thì chỉ có D là adj dài vần duy nhất cần chọn.

Lưu ý: một số adj đuôi “ly” hay gặp trong bài thi TOEIC như sau: Costly, timely, untimely, likely, hourly,….

Dạng 8: Bẫy Các Cặp Từ Dễ Nhầm Lẫn Nghĩa: 

Có nhiều cặp từ trong tiếng Anh có nghĩa gần giống nhau như “accept” và “except,” “affect” và “effect.” Bẫy này thường đánh bại thí sinh không cẩn thận trong việc phân biệt nghĩa của các cặp từ này.

Oaza Electronics worked…. with our team to facilitate the development of the computerized training system. 

 1. hardly 
 2. nearly 
 3. closely 
 4. relatively 

Câu từ vựng bị bẫy trong bài thi.

Các bạn nhớ nhầm nghĩa từ “hard” và “hardly” nên chọn sai: 

 • Hard: chăm chỉ, vất vả. Ta hay gặp trong cụm “work hard, play hard” (làm hết sức, chơi hết mình) 
 • Hardly: hầu như không. 

Từ “near” và “nearly” cũng khác nghĩa nhau 

 • “near”: gần, nó nó về khoảng cách 
 • “nearly”: gần, xấp xỉ, khoảng bao nhiêu, nó nói về nghĩa bóng

Từ “close” và “closely” cũng khác nghĩa nhau 

 • “close”: đóng cửa 
 • “closely”: gần gũi, khắn khít 

Từ “relative” và “relatively”: cũng khác nghĩa nhau 

 • “relative”: bà con/ họ hàng/ có quan hệ 
 • “relatively”: một cách tương đối 

Tạm dịch: “ Công ty Electronics làm việc ..GẦN GŨI.. với đội ngũ của chúng ta để tạo điều kiện cho việc phát triển hệ thống đào tạo máy tính.” => Đáp án C

Dạng 9: Bẫy Liên Từ

Liên từ (conjunctions) thường được sử dụng để kết nối các phần của đoạn hội thoại. Bẫy liên từ có thể đẩy lùi thí sinh khi họ không hiểu rõ cách mà các liên từ ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu.

————–the success of his restaurant, Chef Sook Young wrote a best-selling cookbook. 

 1. Because 
 2. When 
 3. After 
 4. Already 

Đây là câu hỏi về từ nối 2 vế trong câu.

“Because” + S + V thì nên ta loại mặc dù dịch nghĩa có vẻ phù hợp.

Tạm dịch: “ SAU.. sự thành công của nhà hàng của anh ấy, ông đầu bếp Sook Young viết một cuốn sách dạy nấu ăn bán rất chạy. => Đáp án C

Dạng 10: Bẫy Cặp Từ Dễ Nhầm Lẫn Nghĩa: 

Ngoài việc dễ nhầm lẫn với từng cặp từ riêng lẻ, có các cặp từ khi kết hợp với nhau có nghĩa khác biệt so với từng từ. Thí sinh cần phải biết cách tách biệt ý nghĩa của các cặp từ như “make up,” “break down,” “set up,”…

JCMB Technology either needs to make significant improvements to its customer service policy, or replace it…. 

 1. across 
 2. still 
 3. above 
 4. altogether 

Câu dịch nghĩa này cần phân biệt 2 từ “altogether” và “together” để khỏi bị mắc bẫy:

 • “together”: cùng nhau 
 • “altogether”: một cách hoàn toàn, đồng nghĩa với “completely”

Tạm dịch: “ Công ty công nghệ JCMB hoặc cần phải cải thiện đáng kể chính sách dịch vụ khách hàng của nó, hoặc phải thay thế nó MỘT CÁCH HOÀN TOÀN” => Đáp án D

Trong TOEIC Part 5, việc nhận biết và tránh bẫy là quan trọng để đạt điểm cao. Bằng cách nắm vững những dạng bẫy này, thí sinh có thể cải thiện kỹ năng lắng nghe và đạt được kết quả tốt trong phần thi quan trọng này. Nhưng luyện tập nhiều thì càng tốt hơn nhé các bạn!

Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC online cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một luyện thi hoàn toàn miễn phí. Chương trình cộng đồng do group TOEIC Tự học Online Giải đề ETS 2023 đồng tổ chức và tài trợ. Chương trình gồm 16 buổi luyện đề ETS cho các thành viên mới của nhóm, với mục đích nhằm hỗ trợ các bạn MỚI ÔN TOEICSẮP THI làm quen với cấu trúc đề, ôn luyện lại cách thức làm bài, bí quyết luyện thi được tích lũy từ kinh nghiệm của các thầy cô hay anh chị đi trước. Xem thêm thông tin chi tiết các khóa học bên dưới nhé.

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

 • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
 • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 25.04.2024 đến 08.06.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 22.04.2024 đến 27.05.2024.

 • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
 • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
 • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *