Ngữ pháp TOEIC: Đại từ – Tài liệu và Bài tập ôn luyện cấp tốc

Ngữ pháp Toeic về đại từ trong Tiếng Anh dùng để thay thế cho danh [...]

1 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)

Chúng ta đã biết tính từ thường là từ được dùng để bổ sung tính [...]

2 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Các loại câu hỏi trong tiếng Anh đều có một cách cấu tạo và chức [...]

Ngữ pháp TOEIC: Thì Tương lai (hoàn thành, tiếp diễn)

Thì tương lai hoàn thành và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là những [...]

Ngữ pháp TOEIC: Thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn tuy cơ bản nhưng lại [...]

Ngữ pháp TOEIC: Thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) và quá khứ hoàn thành tiếp diễn [...]

1 Comments

Điểm ngữ pháp TOEIC quan trọng: Câu điều kiện (Conditional Sentences)

Câu điều kiện là một ngôn ngữ cấu trúc khá thông dụng trong Tiếng Anh. [...]

Ngữ pháp TOEIC: Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause)

Trong tiếng Anh, có rất nhiều loại mệnh đề trạng ngữ như: Adverbial Clause chỉ [...]

Ngữ pháp TOEIC: Giới từ – Tài liệu và Bài tập ôn luyện cấp tốc hiệu quả

Giới từ (Preposition) là một dạng từ rất quan trọng và phức tạp mặc dù [...]

3 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Câu so sánh trong TOEIC

Trong cuộc sống có rất nhiều thứ được chúng ta đem các câu so sánh [...]