Diệp Lam Hoa lớp K95LĐ xuất sắc đạt target 710 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 07 năm 2023 Hoa lớp K95LĐ Giải đề [...]

Hoàng Duy xuất sắc chinh phục 850+ chỉ sau gần 1 tháng

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 07 năm 2023 Ở mức điểm 750-800 rồi [...]

Nguyễn Tấn Trải xuất sắc vượt target đạt 280/400 TOEIC Speaking và Writing

Tuyên dương học viên tuần 02 tháng 07 năm 2023 Chúc mừng Trải lớp SW28 [...]

Đoàn Ngọc Thảo Vy đạt 270/400 TOEIC Speaking và Writing chỉ sau 1 tháng

Tuyên dương học viên tuần 01 tháng 07 năm 2023 Cần thi gấp nên thời [...]

Đinh Thị Hà Phương xuất sắc vượt target đạt 310/400 TOEIC Speaking và Writing

Tuyên dương học viên tuần 01 tháng 07 năm 2023 TOEIC 4 kỹ năng ngày [...]

Nguyễn Thị Thùy Linh đạt target 550 TOEIC

Tuyên dương học viên tuần 03 tháng 07 năm 2023 Tuần này Thầy lại tiếp [...]

Phạm Văn Quyền đạt 615 TOEIC chỉ sau hơn 1 tháng luyện đề cấp tốc

Tuyên dương học viên tuần 03 tháng 07 năm 2023 Bạn Quyền CTG312 lớp giải [...]

Phạm Đỗ Minh Thùy đạt 730 TOEIC chỉ sau 1 tháng giải đề cấp tốc

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 07 năm 2023 Học viên cưng xỉu nhắn [...]

Chia sẻ kinh nghiệm tự ôn TOEIC đạt 950/990

Trong hành trình tự ôn TOEIC tại nhà, nhiều bạn thường gặp khó khăn khi [...]

Chúc mừng bạn Thủy lớp CTG299 xuất sắc tăng 300 điểm sau hơn 1 tháng nỗ lực

Tuyên dương học viên tuần 04 tháng 06 năm 2023 Tăng hơn 300 điểm sau [...]