TOEIC Cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Chủ đề cách trị đại từ sở hữu trong kì thi TOEIC

Các bạn chắc cũng biết trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày việc sử dụng [...]

TOEIC Cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Tiền tố RE

Từ vựng bắt đầu bằng “re-” rất phổ biến trong tiếng Anh cũng như trong [...]

TOEIC cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Trạng từ chỉ tần suất

Trong từ vựng Tiếng Anh, ngoài các loại từ chính như danh từ, tính từ [...]

TOEIC Cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Cấu trúc ngữ pháp ‘as soon as’

‘As soon as’ là một cấu trúc ngữ pháp rất thường gặp trong Tiếng Anh. [...]

TOEIC Cấp Tốc – Series 1 Phút TOEIC Ngữ pháp – Thì quá khứ hoàn thành

Việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đòi hỏi người học [...]

TOEIC Cấp Tốc – Series 1 Phút TOEIC Ngữ pháp – Câu điều kiện loại 1

Việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đòi hỏi người học [...]

TOEIC cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Lượng từ trong tiếng anh

Lượng từ trong tiếng anh là một chủ điểm ngữ pháp rất thông dụng. Tuy [...]

TOEIC Cấp Tốc – Series 1 Phút – Ngữ pháp – Tính từ chủ động, bị động

Việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng đòi hỏi người học [...]

TOEIC Cấp tốc – Series 1 phút TOEIC: Cấu trúc ngữ pháp ‘to verb’

  ‘To V’ là một cấu trúc ngữ pháp rất thường gặp trong Tiếng Anh. [...]

TOEIC Cấp Tốc – Series 1 Phút TOEIC Ngữ pháp – Cách dùng rather

Dường như khi học tiếng Anh, hầu hết các bạn chỉ chú trọng vào các [...]