Chi tiết các lớp sắp khai giảng 30/08/2022

Chi tiết các lớp sắp khai giảng 30/08/2022

Lớp TOEIC Starter 450

40% OFF – từ 650K/Tháng
Đầu vào: Từ cơ bản
Học trong vòng 2 tháng
21 buổi học livestream
Cam kết tăng tối thiểu 100 điểm
Xem lại bài giảng và ngân hàng học liệu: 6 tháng
Hỗ trợ từ trợ giảng: Có
Hỗ trợ từ thầy Quý: Có

Lớp TOEIC Mover 550

40% OFF – từ 450K/Tháng
Đầu vào: Từ cơ bản
Học trong vòng 3 tháng
29 buổi học livestream
Cam kết tăng tối thiểu 150 điểm
Xem lại bài giảng và ngân hàng học liệu: 12 tháng
Hỗ trợ từ trợ giảng: Có
Hỗ trợ từ thầy Quý: Có

Lớp TOEIC Flyer 750

40% OFF – từ 400K/Tháng
Đầu vào: Từ cơ bản
Học trong vòng 4 tháng
44 buổi học livestream
Cam kết tăng tối thiểu 200 điểm
Xem lại bài giảng và ngân hàng học liệu: 12 tháng
Hỗ trợ từ trợ giảng: Ưu tiên
Hỗ trợ từ thầy Quý: Ưu tiên

3 Cam kết vàng

  • Tăng 100 đến 200 điểm sau khóa học

  • Hoàn học phí 100% nếu không đạt kết quả

  • Yêu cầu Hoàn học phí trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng

3 Cam kết vàng

  • Tăng 100 đến 200 điểm sau khóa học

  • Hoàn học phí 100% nếu không đạt kết quả

  • Yêu cầu Hoàn học phí trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng