EBOOK MIỄN PHÍ

Lộ trình tổng hợp các điểm ngữ pháp, từ vựng và giáo trình 2023

MỐC 200 ĐIỂM TOEIC ĐẾN MỐC 750

ĐỪNG ÔN THI TOEIC MÀ CHƯA ĐỌC QUA CUỐN EBOOK NÀY NHÉ!

Trong quyển eBook miễn phí này, bạn sẽ có được:

  • BONUS: Giáo trình toàn bộ 27 chủ điểm ngữ pháp trong bài thi TOEIC
  • Link tải của hơn 30 bộ giáo trình TOEIC phân loại phù hợp cho từng cấp độ
  • Tổng hợp lộ trình ngữ pháp, từ vựng, link tải tài liệu cho các mốc điểm TOEIC 200, 400, 550, 650, 750
  • Tất cả đều là link Google Drive, Mediafire dễ dàng tải xuống, không hề có quảng cáo
Lượt tải sách
9000

ĐỪNG ÔN THI TOEIC MÀ CHƯA ĐỌC QUA CUỐN EBOOK NÀY NHÉ!

Trong quyển Ebook miễn phí này, bạn sẽ có được:

  • BONUS: Giáo trình toàn bộ 27 chủ điểm ngữ pháp trong bài thi TOEIC
  • Link tải của hơn 30 bộ giáo trình TOEIC phân loại phù hợp cho từng cấp độ
  • Tổng hợp lộ trình ngữ pháp, từ vựng, link tải tài liệu cho các mốc điểm TOEIC 200, 400, 550, 650, 750
  • Tất cả đều là link Google Drive, Mediafire dễ dàng tải xuống, không hề có quảng cáo
Lượt tải sách
0