Bạn đã ĐĂNG KÝ khóa học thành công!

Tiếng anh Thầy Quý

Bên thầy sẽ liên hệ để xếp lớp cho bạn trong vòng nữa ngày làm việc

Chú ý

Để đề phòng có sai sót. Nếu quá 12 giờ sau khi đăng ký bên thầy chưa email/gọi lại thì bạn vui lòng liên hệ thầy:

SĐT: Thầy Quý – 092 189 8271

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THU HỌC PHÍ

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettin Bank) chi nhánh Thủ Đức

Chủ tài khoản: Nguyễn Phú Quý

Số Tài Khoản: 109005225956

Ngân Hàng Ngoại Thương VN (Vietcombank) – Chi Nhánh Tây Sài Gòn

Chủ TK: Nguyễn Phú Quý

Số TK: 01710 03460 139

Ngân Hàng Nông Nghiệp (Agribank) – Chi Nhánh 8

Chủ TK: Nguyễn Phú Quý

Số TK: 1702 205240 799

Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đinh Tiên Hoàng

Chủ TK: Nguyễn Phú Quý

Số Tài Khoản: 010 9661 975

Ngân hàng TNHH HSBC Việt Nam chi nhánh Đồng Khởi

Chủ TK: Nguyễn Phú Quý

Số Tài Khoản: 091 525832 041

Ngân hàng VPBank – Hội Sở

Chủ TK: Nguyễn Phú Quý

Số TK: 111538131

Nội dung thanh toán: Theo cú pháp như sau: <Họ và tên> < Số điện thoại liên lạc> Thanh toán khóa TOEIC