EBOOK MIỄN PHÍ

Nuốt trọn 300 từ vựng TOEIC kinh điển chỉ trong 24 ngày

tự học toeic

BẠN NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ BỎ QUA CÁC TỪ VỰNG SAU KHI MỚI BẮT ĐẦU HỌC TOEIC

Nắm được các từ vựng này, mất gốc cũng có thể đậu TOEIC !

Cuốn Ebook miễn phí này sẽ cung cấp: 

  • Các câu hỏi ngắn gọn về từ vựng đơn giản, tính thực tế cao. 
  • Theo dõi được sự phát triển từng ngày của bản thân.
  • Thiết kế lộ trình 24 ngày học tốt 300 từ vựng kinh điển trong TOEIC.
  • Đặc biệt bộ từ vựng siêu kinh điển này có mặt ở khắp các đề thi TOEIC.

Mất gốc TOEIC bây giờ chỉ là chuyện nhỏ → Giải pháp ở ngay đây dành cho bạn!

Lượt đã tải
0